Genel Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
1.Bölge 2., 3., 4. Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

% 50

% 60

% 70

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

3

Tanıtım Desteği

25.000

4

Eşleştirme Desteği

30.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

6

Danışmanlık Desteği

22.500

7

Eğitim Desteği

20.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

9

Tasarım Desteği

22.500

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000**

11

Belgelendirme Desteği

30.000**

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

15

Lojistik Desteği

40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

Başvuru Formları

Yurt İçi Fuar Desteği

  Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru Formu
  Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve Taahhütnamesi
  Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep FormuYurt Dışı İş Gezisi Desteği

  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu
  Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep FormuTanıtım Desteği

  Tanıtım Desteği Başvuru Formu 
  Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu Eşleştirme Desteği

  Eşleştirme Desteği Başvuru Formu 
  Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu
  Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu 
  Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu
  Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu
  EŞMER Adı Kullanım Hakkı SözleşmesiNitelikli Eleman İstihdam Desteği

  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu 
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep FormuDanışmanlık Desteği

  Danışmanlık Desteği Başvuru Formu 
  Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu Eğitim Desteği

  Eğitim Desteği Başvuru Formu 
  Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu
  Kosgeb Eğitim Programı Başvuru FormuEnerji Verimliliği Desteği

  Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu 
  Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu Tasarım Desteği

  Tasarım Desteği Başvuru Formu 
  Tasarım Desteği Ödeme Talep FormuSınai Mülkiyet Hakları Desteği

  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu 
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu Belgelendirme Desteği

  Belgelendirme Desteği Başvuru Formu 
  Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu 
  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu Bağımsız Denetim Desteği

  Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu 
  Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep FormuGönüllü Uzmanlık Desteği

  Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu 
  Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu 
  Gönüllü Uzman Başvuru Formu
  Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu  Lojistik Desteği

  Lojistik Destek Başvuru Formu 
  Lojistik Destek Ödeme Talep Formu