Genel Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
1.Bölge 2., 3., 4. Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

% 50

% 60

% 70

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

3

Tanıtım Desteği

25.000

4

Eşleştirme Desteği

30.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

6

Danışmanlık Desteği

22.500

7

Eğitim Desteği

20.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

9

Tasarım Desteği

22.500

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000**

11

Belgelendirme Desteği

30.000**

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

15

Lojistik Desteği

40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

Başvuru Formları

Yurt İçi Fuar Desteği

  Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve Taahhütnamesi
  Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tanıtım Desteği

  Tanıtım Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eşleştirme Desteği

  Eşleştirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu
  Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu
  Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu
  EŞMER Adı Kullanım Hakkı SözleşmesiNitelikli Eleman İstihdam Desteği

  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Danışmanlık Desteği

  Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eğitim Desteği

  Eğitim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Kosgeb Eğitim Programı Başvuru FormuEnerji Verimliliği Desteği

  Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tasarım Desteği

  Tasarım Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Belgelendirme Desteği

  Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Bağımsız Denetim Desteği

  Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Gönüllü Uzmanlık Desteği

  Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Gönüllü Uzman Başvuru Formu
  Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu  Lojistik Desteği

  Lojistik Destek Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Lojistik Destek Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)