İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Genel Destek Programı
Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

 
     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
     -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
 
 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)

1.

Bölge

2., 3., 4. Bölgeler

  1. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

% 50

% 60

% 70

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

3

Tanıtım Desteği

25.000

4

Eşleştirme Desteği

30.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

6

Danışmanlık Desteği

22.500

7

Eğitim Desteği

20.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

9

Tasarım Desteği

22.500

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000**

11

Belgelendirme Desteği

30.000**

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

15

Lojistik Desteği

40.000

 
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.


 

 
 

Destek Programı

Genel Destek Programı

Uygulama Esasları


Başvuru Formları

Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru 

Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi
Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve Taahhütnamesi

Yurt içi Fuar Katılımcı Listesi
Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birilim Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tanıtım Desteği Başvuru Formu
 (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Eşleştirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu
Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu
Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu
EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktIr)
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Eğitim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Kosgeb Eğitim Programı Başvuru Formu
Kosgeb Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi
Kosgeb Eğitim Programı Katılım Belgesi
Kosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi

Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tasarım Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzman Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu
Gönüllü Uzmanlar Listesi

Lojistik Destek Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Lojistik Destek Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu
Tablo 2 - Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu

 


Tarih: 07 Mart 2016