Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
  Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması


Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti,
  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100
Borsa İstanbul (BIST)Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75BIST Yayınları

GİP Listesi (http://kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/pazarlar.aspx# )


1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)