AVRUPA KOBİ HAFTASI

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı, 25 Haziran 2008 tarihinde, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın 4. Bölümünün 1. Maddesi, Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar, Sanayi,  Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü (DG GROW) tarafından koordine edilmektedir. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin önemli bir kısmı katılımcı ülkelerde bulunan ticari kuruluşlar, destek kuruluşları, bölgesel ve yerel yetkililer tarafından düzenlenmektedir. Komisyonun asıl çabası var olan etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesi altında yer alması yönünde olup finansal destek sağlanmamaktadır.

Avrupa KOBİ Haftası ile KOBİ’lerin desteklenmesi için AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek ve girişimcilerin profilini artırmak, gençleri girişimciliğe özendirmek amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliği çapında KOBİ Haftası’nın ana etkinliği, KOBİ Kurultayı (SME Assembly) ve Avrupa Girişimci Ödül Töreni (European Enterprise Promotion Awards Ceremony) ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Ülkeler, kamu ve özel sektör koordinatörleri vasıtasıyla ülkede gerçekleşen etkinlikleri, Avrupa KOBİ Haftası Projesi direktörlüğünün hazırlamış olduğu aşağıda belirtilen web portalına kaydetmekte, bu vesileyle hem etkinliklerin ve ülkelerin tüm katılımcı ülkelerde görünür olması sağlanmakta, hem de etkinliklere ilişkin istatistiksel veriler elde edilmektedir.

(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=en)

Bu kapsamda bahsi geçen portalda yer alan ülke kayıtlarına göre Türkiye, Avrupa KOBİ Haftası çerçevesinde, ülkemizin aktif olarak katılım sağladığı ilk yıl olan 2010 yılında, içerisinde etkinlik sayısı açısından üçüncü sırada yer alırken, takip eden yıllarda açıklanan istatistiklere göre ise ilk sıraya yükselmiştir. Bu süreçte KOSGEB Müdürlüklerinin ve diğer kurum kuruluşların Hafta kapsamında yaptıkları etkinlikler önemli bir yer tutmuştur. KOBİ Haftası boyunca KOSGEB Müdürlükleri illerindeki, valilikler, belediyeler, odalar, üniversiteler ve okullar ile birlikte çalışarak, etkinliklerin amacına ulaşması ve etkinliğinin artırılması için çaba göstermektedir. KOSGEB tarafından öğrencilere yönelik tasarlanan etkinliklerle,  on binlerce öğrenciye ulaşılması, geleceğin girişimcilerine şimdiden ulaşılması adına önemlidir. Ülkemizdeki tüm kurum kuruluşların gösterdiği yoğun ilgi Türkiye’nin KOBİ Haftasına en etkin şekilde katılan ülke olmasını sağlamıştır.

Ülkemizin, 2009 yılından itibaren diğer 37 katılımcı ülke ile birlikte dahil olduğu hafta 2016’da  21-27 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Başından beri KOSGEB’in kamu ulusal koordinasyonunu yürüttüğü Hafta kapsamında, tüm ülkede KOBİ’ler ve KOSGEB ekseninde tam anlamıyla bir devinim sağlanmıştır. Etkinlikler yerel haber sitelerinde ve basılı medyada yayımlanmıştır. 2016 yılında Avrupa çapında Hafta kapsamında gerçekleşen toplam 616 etkinlikten 389’u Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.