Uluslararası ilişkiler bağlamında, yurtdışında düzenlenen etkinliklerde ve ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetlere yönelik KOSGEB birimleri ile koordinasyon içerisinde Başkanlığımızın tanıtımı için çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir. Ülkelerin KOBİ’lere destek veren muadil kurumları ile yapılan protokoller ve akabinde imzalanan eylem planları kapsamında yürütülmektedir. Diğer ülkelere yönelik işbirliği faaliyetleri, hükümet programlarında, kalkınma planlarında, uzun/orta vadeli programlarda yer alan Başkanlığımız görev alanına giren ve yıllık Çalışma Programında öngörülen hedefler dünyada ve ülkemizde konjonktürel gelişmelere bağlı olarak belirtilen öncelikler kapsamında yürütülmektedir. Bu kapsamda ülkeler, bölgesel ve uluslararası örgütler nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir. KOSGEB tarafından Mayıs 2017 itibari ile 53 ülkenin 65 kuruluşu, 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 70 MoU imzalanmıştır. 

KOSGEB İLE MUADİL KURUM/KURULUŞLAR ARASINDA İMZALANMIŞ PROTOKOLLERİN LİSTESİ

 PROTOKOL LİSTESİ

(KOSGEB Tarafından İmzalanan Protokoller)

  

 Sıra No

Ülke Adı

Taraf Kuruluş

İmza Tarihi

1

Singapur

KOBİ Birliği (ASME)

KOSGEB

21 Aralık 1999

2

İsrail

KOBİ Kurumu (ISMEA)

KOSGEB

05 Haziran 2001

3

Çin

Teknoloji Pazarlama Yönetim ve Teşvik Ajansı

KOSGEB

19 Şubat 2002

4

Birleşik Arap Emirlikleri

TRICON

KOSGEB

31 Ekim 2003

5

Almanya

Rheinland-Pfalz Eyaleti’nin Ekonomi, Trafik, Tarım ve Şarap Üretimi Bakanlığı

KOSGEB

13 Mart 2004

6

Romanya

KOBİ’ler Ticaret ve İş Çevresi Bakanlığı

KOSGEB

20 Mayıs 2004

7

Almanya

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)

Orta Ölçekli Ticaret Derneği (BVMW)

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD Almanya)

KOSGEB

28 Ocak 2005

8

Başkortostan

Ekonomik Kalkınma ve Sanayi Bakanlığı

KOSGEB

22 Nisan 2005

9

Azerbaycan

İktisadi İnkişaf Bakanlığı

KOSGEB

14 Nisan 2006

10

Çin

KOBİ Uluslararası İşbirliği Birliği (CICASME)

KOSGEB

19 Haziran 2006

11

Almanya

Almanya Mühendislik Federasyonu (VDMA)

KOSGEB

17 Nisan 2007

12

Bulgaristan

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ajansı

KOSGEB

16 Aralık 2008

13

Tunus

Tunus Sanayi Teşvik Kurumu (API)

KOSGEB

17 Aralık 2008

14

Moğolistan

Moğol Tarım, Gıda ve Hafif Sanayi Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İdaresi

KOSGEB

26 Ekim 2010

15

Güney Kore

Küçük ve Orta Ölçekli İş Kuruluşları İdaresi (SMBA)

KOSGEB

22 Mart 2011

16

ABD

Küçük İşletmeler İdaresi (SBA)

Uluslararası Ticaret Birimi (ITA)

KOSGEB

29 Eylül 2011

17

ABD

Azınlık İşletmeleri Geliştirme Ajansı (MBDA)

Uluslararası Ticaret Birimi (ITA)

KOSGEB

29 Eylül 2011

18

İsviçre

İsviçre İşletmeler Ağı (OSEC)

KOSGEB

05 Ekim 2011

19

ABD

Amerikan Türk Ticaret Odası (ATCOM)

KOSGEB

22 Kasım 2011

20

Kazakistan

Kazakistan DAMU Girişimcilik Geliştirme Fonu A.Ş

KOSGEB

25 Kasım 2011

21

Sırbistan

Sırbistan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Ajansı (NARR)

KOSGEB

12 Şubat 2012

22

Belarus

Girişimcilik Genel Müdürlüğü

KOSGEB

14 Şubat 2012

23

Fas

Fas Ulusal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı (ANPME)

KOSGEB

19 Mart 2012

24

Nijerya

Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN)

KOSGEB

05 Haziran 2012

25

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti Küçük İşletmeleri Geliştirme Ajansı (Seda)

KOSGEB

08 Haziran 2012

26

Mısır

Geliştirme Sosyal Fonu (SFD)

KOSGEB

14 Haziran 2012

27

Ukrayna

Ukrayna Düzenleyici Politikalar ve Girişimciliği Geliştirme Devlet Komitesi (SAURPED)

KOSGEB

 

13 Eylül 2012

28

Arnavutluk

Arnavutluk Yatırım ve Kalkınma Ajansı (AIDA)

KOSGEB

05 Kasım 2012

29

Karadağ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi (SMEDD)

KOSGEB

05 Kasım 2012

30

Ürdün

Ürdün Girişim Geliştirme Kuruluşu (JEDCO)

KOSGEB

19 Aralık 2012

31

Gana

Gana Ulusal Küçük Ölçekli Endüstriler Kurulu (NBSSI)

KOSGEB

22 Ocak 2013

32

Uluslararası Örgüt

Afrika Kapasite Geliştirme Vakfı (ACBF)

KOSGEB

18 Mart 2013

33

Kamerun

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sosyal Ekonomi ve El Sanatları Bakanlığı

KOSGEB

26 Mart 2013

34

Ekvator

Sanayi ve Verimlilik Bakanlığı

KOSGEB

04 Eylül 2013

35

Hindistan

Hindistan Ulusal Küçük İşletmeler Birliği (NSIC)

KOSGEB

 

07 Ekim 2013

36

Umman

Umman KOBİ Geliştirme Kamu İdaresi

KOSGEB

07 Kasım 2013

37

Macaristan

Macar Yatırım ve Ticaret Ajansı (HITA)

KOSGEB

18 Aralık 2013

38

Malezya

Malezya KOBİ İdaresi (SMECORP)

KOSGEB

22 Şubat 2011

2014-Yenileme

39

Vietnam

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Sanayi Kalkınma Ajansı (ARID)

KOSGEB

16 Ocak 2014

40

Uluslararası Örgüt

Afrika Su ve Sanitasyon Ajansı (WSA)

KOSGEB

04 Mart 2014

41

Bosna Hersek

Kalkınma, Girişimcilik ve Zanaat Bakanlığı

KOSGEB

11 Mart 2014

42

Bosna Hersek

Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV)

KOSGEB

11 Mart 2014

43

Kenya

Kenya Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler İdaresi (MSEA)

KOSGEB

8 Nisan 2014

44

Senegal

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Küçük ve Orta İşletmeler Genel Müdürlüğü

KOSGEB

12 Nisan 2014

45

Güney Kore

Kore Küçük İşletmelerin Geliştirilmesi Kurumu (SBC)

KOSGEB

07 Mayıs 2014

46

Türkmenistan

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği

KOSGEB

03 Haziran 2014

47

Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı

KOSGEB

(Protokol Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Fikri IŞIK tarafından imzalanmıştır.)

1 Aralık 2014

48

Uluslararası Örgüt

D 8

KOSGEB

28 Ocak 2015

49

Slovakya

Slovakya İş Ajansı

KOSGEB

31 Mart 2015

50

İran

İran Küçük İşletmeler ve Sanayi Parkları İdaresi (ISIPO)

KOSGEB

MoU yenilendi.

04 Ekim 2011

Y:07 Nisan 2015

51

Uluslararası Örgüt

Türk Konseyi: AZPROMO (Azerbaycan) / DAMU A.Ş. (Kazakistan) / Ekonomi Bakanlığı (Kırgızistan)

KOSGEB

29 Eylül 2015

52

Kolombiya

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı (MINCIT)

KOSGEB

06 Ekim 2015

53

Polonya

Polonya İşletme Geliştirme Ajansı (PARP)

KOSGEB

13 Ekim 2015

54

Belarus

Belarus Cumhuriyeti Mogilev Serbest Ekonomik Bölge İdaresi

KOSGEB

12 Kasım 2015

55

Güney Kore

Strateji ve Maliye Bakanlığı

KOSGEB

20 Kasım 2015

56

Katar

Katar Kalkınma Bankası

KOSGEB

02 Aralık 2015

57

Kırgızistan

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası

KOSGEB

21 Ocak 2016

58

Peru

Üretim Bakanlığı

KOSGEB

03 Şubat 2016

59

KKTC

Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM)

KOSGEB

(Protokol Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Fikri IŞIK tarafından imzalanmıştır.)

02 Mart 2016

60

Pakistan

KOBİ Geliştirme Kurumu (SMEDA)

KOSGEB

MoU yenilendi.

21 Haziran 2002

Y: 07 Mart 2016

61

Pakistan

Pencap Küçük İşletmeler Kurumu (PSIC)

KOSGEB

08 Mart 2016

62

Kosova

Kosova Business Forum Prizren

KOSGEB

22 Eylül 2016

63

Bosna Hersek

Bosna Hersek Dış Ticaret Ekonomik İşler Bakanlığı (MOFTER)

KOSGEB

03 Kasım 2016

64

Uluslararası Örgüt

Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC)

KOSGEB

24 Kasım 2016

65

Tayland

Küçük ve Orta Ölçekli İş Kurumları İdaresi (OSMEP)

KOSGEB

03 Ekim 2012

Yenileme: 15 Aralık 2016

66

Etiyopya

Federal Küçük ve Orta İmalat Sanayi Kalkınma Ajansı (FSMMIDA)

KOSGEB

28 Aralık 2016

67

Tanzanya

Küçük Sanayileri Kalkındırma Örgütü (SIDO)

KOSGEB

23 Ocak 2017

68

Rusya Federasyonu

Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcilik Kurumu (OPORA RUSSIA)

KOSGEB

10 Mart 2017

69

Moldova Cumhuriyeti

Moldova Cumhuriyeti KOBİ Sektörünün Kalkınmasını Destekleme Kurumu (ODIMM) KOSGEB

05 Mayıs 2017

70

Özbekistan

Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası

KOSGEB

24 Mayıs 2017