TAIEX (Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) Çalışmaları

 

TAIEX AB mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı olmakta ve talep güdümlü olan bu mekanizma ile yardım talepleri yönlendirilmekte ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından çeşitli TAIEX çalıştayları düzenlenmiştir.

 

14-15 Ekim 2014 tarihli TAIEX Çalıştayı: COSME Programı

 

30 Haziran 2010 tarihli TAIEX Çalıştayı: Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Çalıştayı