Kuruluş Amacı

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 1997 yılında İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükümet başkanları zirvesinde Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin katılımı ile kurulmuştur.

Kuruluş amacı, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak; daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler ile ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir. Söz konusu amaca ulaşmak için çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Üye Üyeler

Türkiye, Nijerya, İran, Endonezya, Mısır, Bangladeş, Malezya ve Pakistan

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler

Kuruluş amacına uygun olarak çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir. KOSGEB’in yer aldığı KOBİ Çalışma Grubu kapsamında son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: D-8 5. Sanayi Bakanları Toplantısı çatısı altında yer alan KOBİ Çalışma Grubu Toplantısı, 09-10 Mayıs 2016 tarihinde Kahire’de yapılmıştır. Toplantıya; İran, Mısır, Malezya, Bangladeş, Nijerya, Endonezya ve Türkiye’den temsilciler katılmıştır. 2017 yılında bu çalışmaları değerlendirme ve devam toplantısı Nijerya’da yapılacaktır. KOBİ Çalışma Grubu toplantısı sonucunda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:
 • D-8 her bir üyesinin KOBİ profili üzerine yıllık raporlama,
 • D-8 üyeleri içerisinde KOBİ desteklerine yönelik en iyi uygulamalar çalışması,
 • Tüm üye devletlerin bir konsorsiyum çatısı altında KOBİ kapasitesinin güçlendirilmesi alanında ortak taslak bir proje oluşturulması ve bunu müteakip D-8 Sekreteryasının da yardımları ile ulusal ve uluslararası enstitülerden finansman temini arayışı,
 • D-8 ülkelerinden birinde yıllık KOBİ ürünleri fuarı,
 • D-8 ülkelerinde aşağıda belirtilen hususlarda yardım sağlayacak bir internet sayfası ya da portal oluşturulması;
  • İşletme Eşleştirme (İkili İş Görüşmeleri-B2B) organizasyonu,
  • Bilgi ve veri değişimi,
  • Her ülke için iş fırsatları tanımlaması,
  • D-8 üye devletleri KOBİ Kamu Kurumları arasında koordinasyon,
 • Yeşil KOBİ’ler için bir proje,
 • Kadın ve genç ekonomisinin genişlemesi ve liderlik gelişimi,
 • Nijerya’nın SPX/Kümelenmenin Güçlendirilmesi Eğitim Çalışmasını organize etmesi,
 • İran’ın 2016 yılının 3. çeyreğinde KOBİ Pazar Geliştirme Modelleri hususunda bir çalıştay organize etmesi,
 • Üye ülkeler arasında yatırımcıları çekmek amacıyla yatırım fırsatları listesinin hazırlanması ve paylaşılması,
 • Her organizasyondan kalıcı odak noktalarının belirlenmesi,
 • KOBİ’ler için ulusal ve uluslararası fon haritasının oluşturulmasını teminen D-8 Sekreteryasının yardımlaşma ihtiyacına binaen yazılı önerilerin yapılması.

Bu kararlar çerçevesinde; Türkiye’deki yatırım imkanları, KOBİ’ler konusunda en iyi uygulamalar gibi bilgiler üye devletler, D-8 Sekretaryası ile paylaşılmış ayrıca D-8 portalında da yayınlanmıştır. Konulara ilişkin 6 aylık dönemlerle raporlama yapılmaktadır.