WEB sayfası: http://www.oecd.org/

Kuruluş Amacı

Dünya ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü üreten ülkelerin forumu olan OECD, yaklaşımları ve faaliyetleri ile dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında sürekli değerlendirmeler yapan ve tavsiyelerde bulunan 30 Eylül 1961 yılında kurulan bir uluslararası kuruluştur. OECD’nin 20 kurucu üye ülkesinden birisi olarak Türkiye, 1961 yılından bu yana OECD'nin program, politika ve önceliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

OECD'nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır (Türkiye, ABD, Kana­da, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Federal Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avustur­ya, İsveç, İzlanda, Norveç ve Avrupa Birliği). OECD üyesi ülkeler, fikir alışverişinde bulunmak ve ekonomi, ticaret, bilim, istihdam, eğitim ve mali piyasalar gibi önemli politika alanlarındaki gelişmeleri incelemek için uzmanlaşmış komitelerde düzenli aralıklarla toplanmaktadır. OECD bünyesinde 250 Komite, çalışma grubu ve alt grup bulunmaktadır. Komitelerin toplantı gündemleri OECD Sekreteryasınca, üye ülkelerinde yönlendirme ve talepleri göz önüne alınarak, önceden belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

 

Üye Ülkeler

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi konularındaki çalışmalar başta olmak üzere, OECD çalışmalarını yakından izleyip ilgili çalışmalara katılarak hem kendi faaliyetlerinin gelişmesini sağlamakta hem de mevcut çalışmalarını OECD platformunda dile getirerek bilgi ve tecrübesini aktarabilmektedir.

KOSGEB, Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli Kalkınma Direktörlüğü altında yer alan Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi Görev Gücü (LEED) için Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak görevlendirilmiştir. Başkanlığımız Eşgüdüm Birimi olarak görev aldığı Görev Gücü toplantıları başta olmak üzere ilişkilendirildiği tüm komite/çalışma grupları ile ilgili Ulusal veya Uluslararası toplantılara katılım ve katkı sağlamaktadır. Uluslararası toplantılar yılda iki kez OECD çalışmaları için ana merkez olarak belirlenmiş olan Fransa'da veya çeşitli ülkelerde gerçekleşebilmektedir.

KOSGEB'in ilgili kurum olarak görev aldığı çalışmalar ise şunlardır:

* Mali ve Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu"

* Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi"

* Ticaret ve Tarım Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu"

* Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Sanayi İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi" ve "Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi"

OECD bünyesinde çalışmalarını sürdüren “OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi (WPSMEE)",  "KOBİ Politikalarına ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC)-OECD İşbirliği Toplantısı",  “OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu”, "OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi",  “KOBİ'ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu” ‘‘KOBİ Finansmanı Yönlendirme Grubu Yıllık Bazdaki Toplantısı”, “Sanayinin Küreselleşmesi Çalışma Grubu”, “Sanayi Analizleri Çalışma Grubu (WPIA)”  toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır. OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğüne bağlı WPSMEE bünyesinde büro üyesi pozisyonu için önümüzdeki dönemde Başkan Yardımcısı Süleyman İSLAMOĞLU aday gösterilmiştir.