Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla KOBİ’lere yönelik konularda işbirliği çalışmaları yapılmakta, KOBİ’lerle ilgili düzenli toplantılara etkin katılım sağlanarak ortak faaliyetler yürütülmektedir.

 Güncel Haberlerimiz;

1. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Uluslararası İslami Ticari Finans Birliği’nde  
2.  SICA 2. Dışişleri Bakanları Forumu  
3. JICA ile KOBİ'lerde Enerji Verimliliği Programı  
4. KOSGEB ile İslami Ticaret Finansman Kurumu Arasında İş Birliği  
5. KOSGEB ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Arasında İş Birliği