KOSGEB’in misyon ve vizyonu kapsamında, Başkanlığımızın elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimi paylaşmak amacına uygun olarak, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Enerji verimliliği tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de özel önem atfedilen başlıklardan biridir. Kıt kaynaklarımızın verimli kullanımına yönelik olarak, UNDP, UNIDO, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile işbirliği yapılmaktadır.

Ayrıca, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında, 2012 yılında “Teknolojik Kümelenmeler”, 2013 yılında “Yeşil Büyüme”, 2014 yılında “Yeşil Büyümenin Ülkemizde KOBİ'ler Ölçeğinde Uygulanması ve KOBİ Destek Programlarının Değerlendirilmesi” 2015-2016 döneminde “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “KOBİ Ekosisteminin Yeniden Organize Edilmesi” programları altında işbirliği gerçekleştirmiştir.