“460 Bin 167 KOBİ’nin Kredi Faiz Desteği Başvurusu Onaylandı”

 Sonuçları Görmek İçin Tıklayınız...

 

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İŞLETMELERİN KREDİ SÜRECİ

 

1- SMS ve/veya e-posta ile bildirim alan işletmeler sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru formunun çıktısını alır. İşletme, sistemden aldığı başvuru formu ile protokole taraf banka şubelerinden birine kredi talebinin değerlendirilmesi için başvurur.

 

2- Bankanın, kredi talebini olumlu değerlendirdiği ve ön onay verdiği işletme, kayıt ve beyanname onay işlemleri için KOSGEB Müdürlüğüne gider.

  • Listede yer alan ancak KOSGEB kaydı ve/veya 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı olmayan işletmelere KOSGEB Müdürlükleri tarafından yazılım sistemi üzerinden onay verilmeyecektir. Bu nedenle KOSGEB’e kaydı ve 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi olmayan işletmelerin öncelikle KOSGEB Müdürlüklerinde bu işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.
  • Beyanları resmi verilerle uyumlu olan ve başvurusu uygun bulunan işletmelere KOSGEB Müdürlüğü tarafından onay verilecektir. KOSGEB Müdürlükleri tarafından verilen onay, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletme olduğu anlamındadır.

 3- Banka’nın talep ettiği krediye ilişkin belgelerin Banka Şubesine teslimi ile kredi kullandırılır.

 

 

KOSGEB Kredi İşlemlerine Hız Verdi

KOSGEB, 2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan işletmelerin iş ve işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve sürece ilişkin koordinasyonunun sağlanabilmesi için Ankara’dan Türkiye genelinde bulunan bütün KOSGEB Müdürlüklerine personel gönderildi.

Türkiye genelindeki bütün KOSGEB Müdürlüklerindeki personeller Program süresince hafta sonları mesaiye kalacak.

Faizsiz Kredi desteğine hak kazanmış ancak, şu ana kadar hala KOBİ Beyannamesini doldurmamış veya doldurduğu beyannameye ilişkin evraklarını KOSGEB Müdürlüklerine teslim etmemiş olan KOBİ’lerin bir an önce eksikliklerini giererek kredi kullandırım işlemini tamamlamaları gerekiyor.

KOBİ’lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için KOSGEB adeta seferberlik ilan etti. Program süresince KOSGEB müdürlüklerinde yoğunlukların yaşanması halinde, hafta sonları KOSGEB Müdürlüklerindeki personeller mesaiye kalacak.

Kredi Onay Süreçlerinde KOSGEB’de Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Diğer yandan, kredi onay süreçlerinde de KOSGEB tarafından yeniden düzenlemeler yapıldı. Daha önceden KOSGEB tarafından verilen onay süreci tek aşamaya düşürüldü.

Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak işletmelere, Banka Ön Onayını müteakip KOSGEB Müdürlüklerince verilen onay nihai onaydır. KOSGEB Müdürlüklerince verilen onay; program kapsamında Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak işletmelerin; KOSGEB’e kayıtlı, 2015 Yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletme olduğu anlamına gelmektedir.

 

Banka Ön Onayı hariç, Banka tarafından verilen diğer onaylar ile KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığınca verilen onaylar kaldırılmış olup; KOSGEB Müdürlüklerince verilen onaydan sonra Banka tarafından kredi kullandırılabilecektir. Aktif kredi kullandırım listelerinin Banka Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği birim tarafından İdare Başkanlığımıza gönderilmesi ile kredi faiz destek ödemeleri gerçekleştirilebilecektir.

 

Bankalar en fazla 100  TL masraf alabilir.

Program kapsamında bankalarla yapılan protokollerde ekspertiz ücreti, posta masrafı gibi masraflar kısıtlandırıldı. Bankalar bu işlemlerden işletme başına sadece 100 lira alabiliyor. KOBİ'leri 100 TL başka ücretin dışında başka ücret ödemek zorunda değiller. Farklı bir ücret talep edilmesi halinde KOBİ’ler KOSGEB Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

 

 Sıfır Faizli Kredi Desteği almaya hak kazanan işletmelerin SGK ve Vergi borcu bulunanlardan en fazla kredi faiz desteği kadar borçlarına kesinti yapılıyor.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, bu kapsamda Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tahsilat İç Genelgesi ve Tebliğler ile İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e istinaden ve bu doğrultuda Başkanlığımız destek mevzuatı gereği olarak, Başkanlığımızla ilgili bankalar ve kuruluşlar arasında imzalanan Kredi Faiz Desteği Programı Protokolünün 7. Maddesi:

Kredi başvurusunda bulunan İŞLETME’nin gerek gecikmiş vergi borcunun gerek ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na gecikmiş borcunun veya her ikisinin de bulunması halinde, Vergi Dairesinden alınmış vergi borcunun tutarını gösteren belge ile SGK’dan alınmış borcunun tutarını gösteren belge veya Vergi ve SGK borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belgenin İŞLETME’den alınması. İŞLETME’nin mahsuplaşma talebinin alınması (Ek.2) suretiyle, SGK ve/veya vergi borcuna mahsuben azami KOSGEB tarafından ödenen faiz/kar payı desteği kadar tutarın BANKA tarafından İŞLETME’ye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesinin sağlanması, kalan bakiyenin işbu protokol ve BANKA’nın mevzuatı çerçevesinde İŞLETME’ye kullandırılması,”

hükmüne haizdir.

Bu doğrultuda Bankalarca, işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır.