KOSGEB’in misyon ve vizyonu doğrultusunda, Başkanlığımız ile Avrupa Birliği ülkelerindeki muadil kuruluşlar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşarak, KOBİ’lerin dış dünyaya açılmaları, rekabet edebilirliklerinin artırılması ve KOSGEB Modelinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.