KOSGEB Başkanı Uzkurt; “KOBİ Endeksi Raporunda Ülkemiz, Bölge Birincisi”
Tarih: 28 Eylül 2017

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 Açılış Toplantısı’nda, 2016 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporuna göre Türkiye’nin 9 prensipte bölge birincisi olduğunu söyledi.

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe-SBA) 2016–2019 dönemi değerlendirme çalışmaları kapsamında uygulanacak metodolojinin tanıtılmasına yönelik olarak Ankara’da Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 Açılış Toplantısı düzenlendi

Toplantı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi

Türkiye 2016 SBA değerlendirmesinin, Küçük İşletmeler Yasası prensiplerine yüksek seviyede uyum sağladığını ifade eden OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Marzena Kisielewska, 2012 ile kıyaslandığında Türkiye’nin SBA prensiplerinde gelişme gösterdiğine ve KOSGEB’in süreci başarılı yürüttüğüne dikkat çekti.

KOBİ’lerin gerek Türkiye, gerek Avrupa Birliği ve gerekse de dünya ekonomisi için çok önemli bir rol oynadığına atıfta bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Balazs Gargya ise, Türkiye’nin KOBİ istatistiklerinin Avrupa Birliği’ndekilerle benzer olduğunu vurguladı.

Büyüme trendinde olan Türkiye ekonomisine vurgu yapan Gargya, SBA değerlendirme çalışmalarında KOSGEB’in koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini, yapılacak olan çalışmalarda kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katkılarının çok kıymetli olacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise açılış konuşmalarında Küçük İşletmeler Yasasının uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmaların, KOBİ’lerle ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, KOSGEB koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; “KOSGEB koordinasyonunda, OECD, EC, ETF, SEECEL ve EBRD ile işbirliği içerisinde, KOBİ’lerle ilgili kurumların katkılarıyla hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi:2012 ve KOBİ Politikası Endeksi:2016 raporlarında da yer alan tespitlerde belirtilen, Türkiye yasada yer alan prensiplerin uygulanmasına ilişkin iyi bir performans sergilemiştir. 2016 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 9 prensipte bölge birincisidir. Bunlar; yasada yer alan girişimcilik, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, işletme becerileri, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu doğrultuda ilgili kuruluşlarımıza düşen görev, iyi olduğumuz alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak ve iyileştirilmesi gereken alanlarda ise işbirliği içerisinde daha fazla çaba sarf etmektir.” şeklinde konuştu.

Uzkurt, KOSGEB olarak Ülkemizdeki KOBİ’lerin uluslararası işbirlikleri ile sağlam temeller atabilecekleri, değer zincirlerine dahil olabilecekleri ve Büyük İşletmeler ile entegrasyon sağlayabilecekleri yeni modeller tasarlanmakta olduğuna değindi.

KOSGEB’in hedef kitlesinin KOBİ’ler olduğunu belirten Başkan Uzkurt,  bununla beraber Büyük İşletmeler olmadan KOBİ’lere yönelik politikaların serbest piyasa realitesine uymayacağını, bu sebeple Büyük İşletmelerin KOBİ’lerle işbirliği yapmalarını sağlayacak bir sistem oluşturulmaya çabalandığı ifade etti.

Özellikle KOBİ’leri hedefleyen, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME Programı)’nın koordinasyonunun KOSGEB tarafından yürütüldüğünü aktaran Başkan Uzkurt, Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının hedefleriyle bütünleşik olan COSME programı ile KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Toplantıda, OECD, ETF ve EBRD yetkilileri tarafından KOBİ Politika Endeksi metodolojisi ve değerlendirme süreciyle, SBA’de yer alan on prensip kapsamında her bir prensibe ilişkin değerlendirme çerçevesinin anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

Türkiye SBA Koordinatörü; KOSGEB AB ve Dış İşleri Dairesi Başkanı Necati Günaydın da kurumlar arasındaki işbirliğine yeni dönemde de devam edileceğini belirterek, önümüzdeki iki yılı kapsayacak şekilde uygulanacak metodoloji doğrultusunda yürütülecek olan çalışmaların önemine değindi.