Yayın için; Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2017 Cuma - Bitiş Tarihi: 19 Ekim 2017 Perşembe

 

KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, KOBİ’lerin değişen ve gelişen ihtiyaçları göz önüne alınarak, daha esnek ve kapsamlı destekler sağlanması hedefi ile çalışmaktadır.

Bu kapsamda;

a) 15 Haziran 2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan KOSGEB Destek Programlarının 2017-2018 dönemlerinde tanıtım giderlerinin,

b) Başkanlığımızın yeni binasının devreye alınarak çalışabilmesi ve KOBİ’lere daha etkin hizmet verilebilmesi adına yapılacak mal, hizmet giderleri kapsamında;

       - Binanın Mekanik ve Elektrik gerekliliklerinin tespiti, projelendirilmesi hizmet ve uygulama giderlerinin,

       - Makam odaları, seminer ve toplantı salonları, yemekhanelerin, makam ve personel giriş bölümlerinin tefrişatı i için gerekli olan hizmet, mal ve yapım giderlerinin,

       - Bina çevre güvenliğini sağlamak ve kurum imajına uygun nitelikte çevre betonarme duvar ve korkuluk yapılması giderlerinin,

       - Yeni binaya ilişkin bakım, onarım, tadilat vb. giderlerinin

Destekleyici Kurum ile işbirliği içerisinde yürütülmesi planlanmakta olup, ekli şartname kapsamında destekleyici kurum olarak katkılarınız beklenmektedir.

Destekleme süresi, maliyetleri karşılama oranı, artı katkılar vb. kriterler bazında değerlendirmeler yapılacak olup, bu çerçevede konuya ilişkin kararınızın 16 Ekim 2017 tarih saat 12:00’ye kadar teknoloji@kosgeb.gov.tr ve destekhizmetleri@kosgeb.gov.tr e-posta adreslerine bildirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Destekleyici Şartname.pdf