İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Stratejik Ürün Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

  • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

 

DESTEK ORANLARI

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

DESTEK ÜST LİMİTİ

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

DÖNEMSEL DUYURU METNİ

dönemselduyurumetni.pdf

Teminat Giderlerinin Desteklenmesi

Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usül ve Esaslar 

Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu

 


Tarih: 01 Aralık 2017