*** KOSGEB’in yeni binasını ziyaret eden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü; KOSGEB’in yeni destekleri ile KOBİ’lerin teknolojiye dayalı ve stratejik ürünlerini milli imkanlarla üretebilme hayallerinin gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.
Tarih: 31 Ocak 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü KOSGEB’in mevcut durumu ve uygulanması planlanan yeni hedef projeleri hakkında Başkan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve kurum yöneticilerinden bilgi aldı. Bakan Özlü, KOSGEB’in yeni binasına taşınması ile ilgili ülkemize ve KOBİ dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

“KOSGEB kendini yeniliyor.”

Gelecek dönemde uygulamaya konulması planlanan yeni destekler, KOSGEB’in vizyonu ve yol haritasına ilişkin bilgi alan Bakan Özlü; “Son dönemde yaptığımız yeni çalışmalarla KOSGEB’de yeni destek modelleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Destek modellerini yenilerken aynı zamanda KOSGEB’e yeni bir vizyon kazandırıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’yi teknoloji üreten ülke haline getireceğiz.”

Türkiye’nin teknoloji alanında artık üreten bir ülke olduğuna vurgu yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmada, “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatlarını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarına ağırlık veriyoruz” dedi.

Küresel dünyada ülkelerin, teknoloji üreten ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Bakan Özlü şunları söyledi:

“Teknoloji üreten ülkeler hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörlerine ağırlık veren ülkeler en fazla katma değer oluşturarak ekonomik olarak kalkınacaktır. Teknoloji sadece işletmelerin rekabet üstünlükleri için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri açısından da son derece önemlidir. Bu kapsamda, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için yürürlüğe alınan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ülkemizde ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesini hedefliyoruz”

KOSGEB Destek Programlarının görüşüldüğü toplantıda önümüzdeki dönemde uygulamaya konulması planlanan Destek Programları hakkında KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve kurum yöneticilerinden bilgi aldı ve yaklaşık bir ay önce yeni binasına taşınan KOSGEB’de  incelemelerde bulundu.