Yayın için; Başlangıç Tarihi: 4 Mayıs 2012 Cuma - Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2012 Perşembe

Sayın İşletme Yetkilisi,            

KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında düzenlediği Mayıs Ayı Eğitim Programı aşağıdadır.
Eğitime katılmak isteyen işletme çalışanlarımızın, aşağıdaki başvuru formunu (Ek.1.) her bir eğitim programı için ayrı ayrı doldurarak tarafımıza fax ya da e-posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir.
Notlar:
1.Eğitimlerimiz ücretsizdir. 
2.Yabancı Dildeki eğitimler sırasında çeviri hizmeti sunulacaktır.         
       Eğitim Sorumlusu :
Elif DURUTAN :  dan.elif.durutan@kosgeb.gov.tr Tel: 0224 443 2742 /1517     Faks: 0224 443 2746
Mayıs  Ayı Eğitim Programı


EĞİTİM    TARİHİ

EĞİTMEN

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİM SAATİ

EĞİTİM YERİ

15-16 Mayıs 2012

Reimond Willemse

REACH Eğitimi

 • Kimyasallara ilişkin Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama (REACH    tarihçesi ve genel bilgi
 • Türkiye’ de REACH
 • KOBİ’ler için REACH
 • REACH IT / IUCLID 5 ve Madde tanımlaması
 • veri paylaşımı / Tedarik zinciri
 • Değerlendirme / İzin
 • REACH Kısıtlamaları
 • REACH hazırlığı

 

09:30 – 16:30

KOSGEB Bursa Konferans Salonu

17-18 Mayıs 2012

Reimond Willemse

ISO 14001 Eğitimi

 • Çevre Yönetim Sistemi’ne giriş
 • Çevre politikası
 • Planlama/uygulama
 • ISO 14001 Eğitimi
 •                 Yönetim değerlendirmesi

 

9:30 – 16:30

KOSGEB Bursa Konferans Salonu

24 – 25 Mayıs 2012

Dr.Murad KAYACAN

Kurumsal Yönetim ve Stratejik Yaklaşımlar

 • Anonim Şirketlerde Sosyal Sorumluluk Kavramı
 • Küresel Finans Pazarlarında Kalıcı Etki Yaratan Şirket Fiyaskoları (3 saat)
 • Küresel Etki Yaratan Finansal Fiyaskolara Çözüm Amaçlı Adımlar ve  Kurumsal Yönetim (3 saat) 
 • Ulusal Mali Piyasalarımızda Kurumsal Yönetim Temelli Hukuki Düzenleme ve Yapısal Gelişmeler
 • Kurumsal Yönetim (İyi Yönetişim) İlkelerinin Benimsenmesi Yönünde Atılan Adımlar (2 saat)
 • TTK Taslağında ‘Kurumsal Yönetim’

9:30 – 16:30

KOSGEB Bursa Konferans Salonu

29 Mayıs 2012

Elif DURUTAN

KOBİ’ler için AB’de Hibe  Fırsatları

KOBİ’lerin faydalanabileceği AB finansal mekanizmaları tanıtılacak , hibe imkanları değerlendirilecek , 7.ÇP ve diğer AB programlarına proje hazırlama prosedürleri anlatılacaktır.

14:30 – 16:30

KOSGEB Bursa Konferans Salonu

31 Mayıs 2012

Doç.Dr.Sait KAYGUSUZ             ( Uludağ Üniversitesi Öğr.Üy.)

Türk Ticaret Kanunu’nun KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri

 • Kurumsal yönetim
 • Yönetim Kurulunda Yapısal Değişiklikler
 • Profesyonel Yönetim Kurulu

Finansal Planlama Ve Analiz

14:30 – 16:30

KOSGEB Bursa Konferans Salonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Başvuru Formu için tıklayınız