Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması.

 

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı'na buradan başvuru yapabilirsiniz. 

Destek Unsurları

Üst Limit: 750.000.-TL                                 Soğuk Hava Ünitesi İçin : 150.000 -TL

 

Destek OranıFaiz/kâr payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puan oranı.

Kullandırılacak Kredinin Vadesi:İlk 6 ayı ödemesiz azami 36 ay

Destek Programı Süresi: 3 Yıl

 

Başkanlık Makamının OLUR'u ile desteklenebilecek sektörler aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 

46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil)*

46.31.01 - Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç)

46.31.02 - Taze incir ve üzüm toptan ticareti

46.31.03 - Narenciye toptan ticareti

46.31.04 - Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)

46.31.05 - Zeytin (işlenmiş veya işlenmemiş) toptan ticareti

46.31.06 - Kültür mantarı toptan ticareti

49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)

 

*Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firma olması gerekir.