Girişimcilik Yayınları

 YAYINLAR


Franchising Rehberi
 

"Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye'de Franchising Sisteminin; tarihsel süreci, kapsamı, ilkeleri, avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak mevcut durumu ana hatlarıyla ortaya konulmuş olup, son bölümde sisteme ilişkin kişisel analiz testi sunulmaktadır." 
İndir (PDF dosyası, 184 KB)


Girişimci Olabilir miyim?

Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığı, girişimci adaylarının kendi kendilerini sınayarak güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine, kendi işini kurma konusunda potansiyellerini yoklamalarına yardımcı olmaktadır.
İndir (PDF dosyası, 84 KB)

Bir İş Fikri Bulmak ve Test Etmek 

Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığının amacı, girişimci adaylarını iş fikri arama yöntemleri hakkında bilgilendirerek kendilerine uygun bir iş fikri bulmalarına yardımcı olmaktır.
İndir (PDF dosyası, 97 KB)

İş Kurmak ve Yönetmek 

Bu yayın, LEDU Girişimcilik Yayın Dizisi kapsamında üretilmiştir. Dizinin bu kitapçığında, iş kurma süreci ana hatlarıyla ele alınmakta ve girişimci adaylarına başarılı bir işletme kurabilmek için ipuçları verilmektedir. 
İndir (PDF dosyası, 147 KB)

Girişimciler İçin İş Planı Rehberi

"Bu rehberin hazırlanışında temel amaç girişimcileri yönlendirecek bir çalışma sistematiği geliştirmek ve iş kurma noktasına gerekli kapsamda yapılmış bir hazırlık sürecinden sonra ulaşmalarını sağlamaktır. Girişimciler bu süreci, iş kurmak için gerekli tüm araştırma sonuçlarını, hedeflerini ve planlarını gösteren iş planlarını hazırlayarak tamamlayacaklardır."
İndir (PDF dosyası, 709 KB)


İş Planı Dosyası 


Bu kitapçık, "Girişimciler İçin İş Planı Rehberi"nin ek dokümanıdır. 
İndir (PDF dosyası, 356 KB)

 


Pazarlama Planı Rehberi 

"Birçok girişimci iş hayatına başlarken, hazırlanmış bir pazarlama planına sahip olmadan rekabet etmeye çalışır. Yoğun bir rekabet içinde yoğrulan ve müşterilerle sürekli birliktelik yaratabilen başarılı bir girişimcinin, “pazarlama planı benim kafamdadır” dediğine çok rastlanabilmektedir. Ancak, daha sistemli olabilmek ve düşünceleri kağıda aktarabilmek, girişimcinin ne yapması gerektiğini netleştirir ve daha karlı değişimleri yapabilmesine olanak sağlar. İyi bir pazarlama planı “kağıt üzerine dökülen, yoğun düşüncelerdir” ya da “daha etkin hareket edebilmek için düşüncelerimizi sistematik hale getirmektir” denilebilir."
İndir (PDF dosyası, 489 KB)

İş Planı Değerlendirme Rehberi 

Bu kitapçıkta, bir iş planının değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterler ve bir puanlama sistemi ortaya konmaktadır. İndir (PDF dosyası, 239 KB)

Şirket Yapıları ve Kuruluş Aşamaları

Bu kitapçıkta, şirket türleri hakkında kısa bilgiler ve her bir şirket türü için 2010 yılına ait detaylı kuruluş adımları, yaklaşık süreler ve maliyetler yer almaktadır.
İndir (PDF dosyası, 345 KB)

İşletme Mevzuatı ve Yükümlülükleri Rehberi 

Bu yayın, işletmelerin tabi olduğu ve farklı kuruluşların sorumluluk ve yetki alanlarına giren mevzuatın bir araya getirilerek girişimcilere iş kurma ve işletme faaliyetlerini sürdürme aşamalarında derli toplu bilgi sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. (Son güncelleme: 28 Mayıs 2007)
İndir (PDF dosyası, 957 KB)

Türkiye'de "KOBİ'ler İçin Eğitim Hizmetleri" Pazarı

Bu yayın, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) desteği ile gerçekleştirilen bir araştırma projesinin sonuç raporudur. 
İndir (PDF dosyası, 1,3 MB)

Türkiye'de Girişimciliğin Tarihçesi ve Girişimcilerin Sosyolojik Profili 

Geri kalmışlıkla yüz yüze olan toplumların yaşadıkları psikolojik durumu; imrenme, çaresizlik ve suçlama olarak özetleyebiliriz...
İndir (PDF dosyası, 1,72 MB)

Sorumlu Girişimcilik 

Sorumlu girişimciliğin anlamı, bir işyerinin topluma pozitif katkısını artırırken aynı zamanda insanlar ve çevre üzerindeki negatif etkilerini en aza indirgeyecek şekilde çalıştırabilmenin yoludur...
İndir (PDF dosyası, 1,07 MB)