Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.

Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi - TAIEX

TAIEX (Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi) Çalışmaları

TAIEX, AB mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı olmakta, talep güdümlü olan bu mekanizma ile yardım talepleri yönlendirilmekte ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikine katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından çeşitli TAIEX çalıştayları düzenlenmiştir. 

14-15 Ekim 2014 tarihli TAIEX Çalıştayı: COSME Programı

30 Haziran 2010 tarihli TAIEX Çalıştayı: Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Çalıştayı

Taiex Programı ile ilgili Detaylı Bilgi İçin: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en