Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

KOBİ‘lerin bankalardan kullandıkları kredilere garanti/kefalet sağlamak üzere, Federal Almanya Hükümeti ile T.C. Hükümeti arasında 14.03.1993 tarihinde imzalanan Teknik İşbirliği anlaşması (GTZ ) kapsamında, “ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım “ anlaşması çerçevesinde kurulmuştur.Ayrıntılı bilgi için www.kgf.com.tr sitesini ziyaret ediniz. 

 

 KOBİ Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

KOBİ’lerin ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak, mevcut tesislerine veya yeni yatırımlarına sermaye katkısında bulunarak ortak olarak risklerine katılmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek amacı ile 31.12.1998 tarihinde kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için www.kobias.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

 

       BİLİŞİM VADİSİ TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş.

KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak amacıyla, Gebze-Muallimköy mevkiinde bulunan ve körfez geçiş köprüsünün batısında yer alan çok stratejik bir bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 11.06.2011 tarih 27961 ( Mükerrer ) sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) kurulması kararlaştırılmıştır.

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek üzere kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için https://www.bilisimvadisi.com.tr  sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

TÜRK YATIRIM GİRİŞİMİ (TII)

Türk Yatırım Girişimi (TII), ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı büyümesinin sağlanması, bu alandaki kapasitenin arttırılması ve dolayısıyla yenilikçi işletmelerin ihtiyaç duyduğu büyüme sermayesinin uluslararası standartlarda sağlanabilmesi hedefi ile, Türkiye’nin ilk ve halen tek, özel fonların fonu ve eş yatırım programı kimliğinde 13 Kasım 2007 tarihinde oluşturulmuş bir finansal yapılanmadır. Kurulduğu tarihte Şirketin adı İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) olup, bünyesindeki tek alt fonun adı ile aynı ismi taşımıştır. Ancak, 2016 yılında ikinci alt fon olan Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)’nun devreye girmesi ile Şirket ismi de Türk Yatırım Girişimi olarak değiştirilmiştir.


Türk Yatırım Girişimi platformunda iki Alt Fon bulunmaktadır:

I- Alt Fon A: İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)


iVCi’nin büyük ortakları 50’şer milyon Avro taahhütle KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) olup, kalan 60.000.000.-Avro tutarında katılım Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Kalkınma Bankası, Garanti Bankası ve NBG National Bank of Greece arasında paylaşılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için http://www.ivci.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


II- Alt Fon B: Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)

TGIF’e yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip firmaları desteklemek amacıyla; Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve Avrupa Yatırım Fonu 60’ar milyon Avro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ise 20 milyon Avro taahhüt ile katılım sağlamıştır.


İlgili Birim: KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021