Yayın için; Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 2016 Cuma - Bitiş Tarihi: 25 Ekim 2016 Salı

ÇAĞRININ AMACI VE KAPSAMI

EASME, bir hizmet sözleşmesine girmek istemektedir. Bu ihale çağrısının amacı; Genç Girişimciler için Erasmus Programının aracı kuruluşlarının ve Avrupalı ortaklıkların faaliyetlerini koordine edecek ve destekleyecek bir tüzel kişilik –destek ofisi- seçmektir. Destek ofisi, Avrupalı ortaklıkların üstlendiği işlerdeki tüm uyumu ve sürekliliği sağlamakla yükümlüdür. İş desteği, danışmanlık, halkla ilişkiler, kamu ilişkileri alanlarında faaliyet gösteren ve AB ile ilişkiler konusunda deneyimli ve bilgi sahibi özel ya da kamu tüzel kişilikleri bu ihale çağrısına başvurabilmektedir.

İhalenin kapanış tarihi 25 Ekim 2016 olup, sözleşmenin 1 Şubat 2017 tarihinde imzalanması beklenmektedir.  Sözleşme, süresine ek olarak 24 aya kadar uzatılabilir.

Destek ofisinin görevleri;

  • Önceki Destek Ofisinden Devralma: Devralma süresi 01/02/2017-30/04/2017’dir.
  • Tüm Çıktıları Sağlama: Avrupa Komisyonu ve EASME’ye Sürekli Raporlama, Ara Rapor, Sonuç Raporu
  • Tanıtım ve İletişim Stratejisi: Tanıtım Materyalleri, Sosyal Medya Stratejisi, Diğer İlgili AB Programlarına Teklif Sunma, Networking
  • Operasyonel Destek: Girişimcilere ve aracı kuruluşlara günlük destek ve rehberlik sağlanması (help desk), İzleme, Network Toplantıları, Web Sitesi Yönetimi
  • Dokümantasyonun Sağlanması
  • Gelecek Destek Ofisine Devir Teslim

Destek ofisi, COSME programına katılım sağlayan tüm ülkelere hizmet sunacaktır. Yukarıda belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesi için ayrılan bütçe tahmini olarak 675.000 Avro’dur. Bu miktarın üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Devralma sürecinde (3 aylık süreç) bütçe 10.000 Avro’yu geçemez ve geri kalan 24 ay için bütçe 665.000 Avro’dur. Bu sözleşme ile hizmet sağlanacak olan aracı kuruluş sayısı 180’dir. Yüklenici, ara raporu 12. Ayın 30’unda; sonuç raporunu da 24. Ayın 30’unda teslim etmek zorundadır.

İhaleye teklif verenler tedarik usullerinde belirtilen işleri yerine getirebileceklerini gösteren yasal, düzenleyici, ekonomik, finansal, teknik ve profesyonel kapasitelerini kanıtlamak durumundadır. Sözleşme, en iyi fiyat-kalite oranına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ile imzalanır.

ÇAĞRI İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR VE İLGİLİ LİNKLER

Tüzel Kişilik Formu:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm 

Finansal Kimlik Formu: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/index_en.cfm

Çağrı Metni ve ekinde yer alan tüm formlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=1868