Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası kuruluşlarla KOBİ’lere yönelik konularda işbirliği çalışmaları yapılmakta, KOBİ’lerle ilgili düzenli toplantılara etkin katılım sağlanarak ortak faaliyetler yürütülmektedir.

 

 

Afrika Birliği

 

 

WEB sayfası: https://www.au.int/

Kuruluş Amacı:

Afrika Birliği, Afrika kıtasında yer alan Afrika ülkelerinin tek çatı altında toplandığı ve Afrika Birliği Örgütü'nün ardılı olarak 2002 yılında oluşturulan uluslararası kuruluştur. Afrika Birliği, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie'nin gayretleri ile 22–25 Mayıs 1963'te Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen otuz iki bağımsız Afrika ülkesinin imzaladığı antlaşma ile Afrika Birliği Örgütü adıyla kurulmuş olup, genişleyerek 09 Temmuz 2002 tarihinden itibaren Afrika Birliği adını almıştır. Örgütün temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktır. Merkezi Addis Ababa'da bulunan birliğe Afrika kıtasında bulunan tüm ülkeler üyedir.

Üye Ülkeler:

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Türkiye 2005 yılında gözlemci üye, 2008 yılından itibaren stratejik ortak olarak Afrika Birliği çalışmalarına katılım ve katkı sağlamaktadır. Afrika Birliği Komisyonu ile ülkemiz arasında varılan mutabakat çerçevesinde, “Türk ve Afrikalı kadın girişimciler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini pekiştirme hedefi”ne ilişkin olarak kabul edilen eylem planı doğrultusunda Afrika’ya yönelik planladığı biçimde her yıl düzenli çalışmalar yapılmaktadır.

Afrika Birliği kapsamında yan etkinlik olarak 04 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen etkinliğe 15 ülkeden 18 kadın girişimci katılmıştır (Kenya’dan 1, Sudan’dan 2, Cezayir’den 1, Tanzanya’dan 1, Tunus’dan 2, Kamerun’dan 2, Nijerya’dan 1, Angola’dan 1, Mısır’dan 1, Uganda’dan 2, Botswana’dan 1, Güney Afrika’dan 1, Fildişi Sahili’nden 1, Etiyopya’dan 1, Namibya’dan 1 temsilci). Etkinlik kapsamında Afrikalı girişimcilere KOSGEB’in yapısı ve faaliyetleri ile girişimcilik konularında bilgilendirme semineri verilmiş, sonrasında ise saha ziyareti gerçekleşmiştir.

 

 

 

Birleşmiş Milletler

 

 

WEB sayfası: https://www.un.org

Kuruluş Amacı:

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuş olup, üye sayısı 193’dir. Örgütün yönetimi New York’ta bulunan genel merkezden yürütülmektedir.

BM’nin amacı; savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak ve uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır. Güvenlik, çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UNCITRAL Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Çalışma Grubu toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 2013 yılında, Komisyonun (UNCITRAL), Mikro İşletmelerin ve KOBİ’lerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları yasal engellerin azaltılmasını amaçlayan bir Çalışma Grubu talebi üzerine söz konusu çalışmalar, 2014 yılında New York’ta başlatılmıştır. KOSGEB UNCITRAL’in “Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Çalışma Grubu”nun aktif katılımlı bir üyesi olup, mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları yasal engellerin azaltılmasını amaçlayan çalışmalarına yılda iki kez BM nezdinde yapılan 5’er günlük müzakerelerine katılım sağlamaktadır. BM Daimi Temsilciliğimiz daveti ve desteği ile katılım sağlanan bu çalışmalar “uluslararası tavsiye kararları” almaya yönelik yasama faaliyetleri niteliğindedir. Türkiye söz konusu çalışma dahilinde herhangi bir katılım payı ödememektedir.

 

 

 

D-8 (Gelişen Sekiz Ülke)


WEB sayfası: http://developing8.org/

Kuruluş Amacı:

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 1997 yılında İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükümet başkanları zirvesinde Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin katılımı ile kurulmuştur.

Kuruluş amacı, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak; daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler ile ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir. Söz konusu amaca ulaşmak için çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Üye Üyeler:

Türkiye, Nijerya, İran, Endonezya, Mısır, Bangladeş, Malezya ve Pakistan

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Kuruluş amacına uygun olarak çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir. KOSGEB’in yer aldığı KOBİ Çalışma Grubu kapsamında son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir:

D-8 6. Sanayi Bakanları Toplantısı çatısı altında yer alan KOBİ Çalışma Grubu Toplantısı, 14-16 Kasım 2017 tarihinde Nijerya'nın ev sahipliğinde Abuja'da yapılmıştır. Toplantıya; İran, Mısır, Malezya, Bangladeş, Nijerya, Endonezya ve Türkiye’den temsilciler katılmıştır.

 KOBİ Çalışma Grubu toplantısında,

-Nijerya, Kümelenme Eğitim Atölyesi'nin ev sahipliği teklifini geri çekmiş ve Türkiye’nin, 2018'de kümelenme geliştirme ve kapasite geliştirme konulu bir atölye çalışması (Çalıştay) gerçekleştirmesi,

-D-8 ülkelerindeki KOBİ'lere yönelik ticari eşleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve verilerin paylaşımı, iş fırsatlarını belirleme ve KOBİ hükümet organlarının faaliyetlerini koordine edilmesi hususlarında destek sağlayacak D-8 ülkelerindeki web sitelerinin oluşturulması,

-Türkiye’nin 2018'de KOBİ'lerin kapasite artırımı konusunda bir atölyeye ev sahipliği yapması, -D-8 Üye Ülkeleri içindeki programları destekleyen KOBİ'lerin en iyi uygulamalarına ilişkin araştırma ve bu faaliyetin 2018 yılında Türkiye tarafından yapılacak kapasite geliştirme ve küme geliştirme atölyesi önerisinin yanında yer alması hususları karar altına alınmıştır.

 

 

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 


 

WEB sayfası: http://www.ecosecretariat.org/

Kuruluş Amacı:

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye arasında kurulmuş uluslararası bir örgüt olup, üyeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. EİT, 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla genişlemiştir. Örgütün genişlediği 28 Kasım günü EİT Günü olarak kabul edilir. Kurulduğu günden bu yana EİT, üyeleri arasında öncelikli sektörlerde işbirliği geliştirecek projeler geliştirmektedir. Bu sektörler arasında enerji, ticaret, ulaşım, tarım ve uyuşturucu ticaretinin kontrolü bulunmaktadır.

Üye Ülkeler:

Kurucu Ülkeler: Türkiye, İran, Pakistan

Diğer Üye Ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

EİT KOBİ Eylem Planı’nın yürütülmesine ilişkin, İran İslam Cumhuriyeti Sanayi ve Madenler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, 14-15 Ocak 2008 tarihleri Birinci EİT KOBİ Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda Eylem planında bulunan maddelerin sorumluluğu ülkelerin tercihleri ve güçlü yanları göz önünde bulundurularak üç EİT üyesi ülkeye (İran, Pakistan, Türkiye) dağıtılmıştır. Bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

18-19 Ekim 2017 tarihlerinde KOSGEB’in ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Enerji Verimliliği ve Çevresel Koruma Projesi Çalıştayı” katılım eksikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2018 Çalışma Takviminde çalıştayın 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

 

 

WEB sayfası: http://www.oic-oci.org/

Kuruluş Amacı:

İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 25 Eylül 1969 tarihinde kurulmuştur.

Ülkemiz Teşkilatın;

-bir Daimi Komitesine;

  • İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)

- iki alt kuruluşuna;

  • İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)
  • İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

-ve üç ilgili kuruluşuna;

  • İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF-DC)
  • İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC)
  • İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)

ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu kuruluşlar ve Komite görev yönergeleri çerçevesinde üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çeşitli projeler üretmekte ve mevcut projelere destek vermektedir.

Üye Ülkeler

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kornorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen IV. Olağanüstü İTT Zirvesi’nde askıya alınmıştır.)

Gözlemci ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Türkiye Ofisi ile koordinasyon içinde, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelere yönelik çalışmalarda işbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir. SESRIC ve IDB işbirliğinde Libya’nın kalkınmasına yönelik faaliyetlere katkı ve katılım sağlanmaktadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) ile Başkanlığımız arasında 2016 yılında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirliği alanlarına ilişkin görüşmeler 2017 yılında gerçekleştirilmiştir.

 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 WEB sayfası: http://www.bsec-organization.org/

Kuruluş Amacı:

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan Deklarasyonla kurulmuştur. Yalta'da 05 Haziran 1998 tarihinde Devlet veya Hükümet Başkanları tarafından imzalanan KEİ Şartı'nın 01 Mayıs 1999 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle KEİ bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olmuştur. KEİ’nin Uluslararası Daimi Yazmanlığı İstanbul’da bulunmaktadır.

KEİ'nin ana hedefi bölgesel stratejiler geliştirmektir. Bu stratejiler içinde bölgenin mukayeseli üstünlüklerini belirlemek, yatırım için öncelikli sektörleri ve bölgesel işbirliğinin maliyet ve yararlarını saptamak ve küresel düzeyde bölgenin oynaması gereken ekonomik rolü belirlemek gibi unsurlar yer almaktadır. KEİ'nin hali hazırda faal olan başta ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık ve finans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, KOBİ, çevre koruma, turizm ve doğal afetler olmak üzere çeşitli çalışma grupları faaliyet göstermektedir.

KEİ’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA), İş Konseyi, İstatistiksel Veri Ekonomik Bilgi Değişimi Koordinasyon Merkezi, Ticaret ve Kalkınma Bankası olmak üzere dört bağlı kuruluşu bulunmaktadır. KEİ’nin 1998 yılının Mart ayında açılan ve merkezi Selanik'te olan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 1 Haziran 1999 tarihinde işlevsel hale gelmiş olup ihracat finansmanı programları ve verdiği kredilerle bölge içi ekonomik işbirliğine destek olmaktadır. Sekretaryası İstanbul’da bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), KEİ’nin parlamenterler boyutunu oluşturan bağlı kuruluşudur. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ve Sekretaryası İstanbul’da bulunan İş Konseyi ise, bölgeye doğrudan yabancı yatırımı çekme konusunda projeler üretmekte, bölgenin tanıtımını yaparak iş olanaklarını artırmakta, ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

 

Üye Ülkeler:

Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Diğer Üyeler: Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

KEİ bünyesinde "KOBİ Çalışma Grubu" 2001 yılında kurulmuş olup, 2001-2003 ve 2005-2007 döneminde iki defa Ülke Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2001-2003 döneminde Çalışma Grubu işleyişi ile ilgili esaslar belirlenerek, üye ülke KOBİ'leri hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. 2004-2005 döneminde Yunanistan’ın Ülke Koordinatörlüğünde “plastik” konusu görüşülmüştür. 2006-2007 döneminde Türkiye Ülke Koordinatörlüğü’nde "kümelenme - cluster" konusu üye ülkelerce incelenmiştir. 2008-2011 döneminde Yunanistan’ın Ülke Koordinatörlüğü’nde “İleri teknoloji, yenilikçilik ve KOBİler, teknoparklar ve inkübatörler” konusunda paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Ülke Koordinatörü olduğu 2012-2013 döneminde “Enerji verimliliği”, 2014-2015 döneminde “En iyi uygulamalar, KOBİ destek mekanizmaları (Yenilikçilik, girişimcilik, enerji verimliliği çalıştayları)” temalarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

01 Temmuz-30 Haziran 2018 dönemi için Ülkemiz adına KOSGEB’in KOBİ Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi onaylanmıştır. 07 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da KEİ Sekreteryasında yapılan toplantıda Türkiye adına KOSGEB tarafından hazırlanan Eylem Planı üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

Onaylanan Eylem Planı kapsamında 14-15 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da KEİ Sekretaryasında üye ülke temsilcilerinin katılımı ile girişimcilik eğitimi ve çalıştayı Başkanlığımızca organize edilmiştir. Girişimcilik eğitimi 1.5 gün sürmüş olup, iş fikri, iş planı hazırlama, yönetim-organizasyon ve finansal analiz, yasal sorumluluklar ve iş kurma sürecinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra üye ülke temsilcileri tarafından ülkelerinde uygulanmakta olan girişimcilik destek modelleri hakkında bilgi sunulmuştur. KOBİ Çalışma Grubu Toplantısı 16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gündem kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, üye ülke temsilcileri tarafından KOBİ’lerin uluslararasılaşması konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 03 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da KEİ Sekreteryası’nda gerçekleştirilen yeşil ekonomi ve KOBİ ödül sistemi konu başlıklı çalıştaylar ile Eylem Planında yer alan başlıkların tüm tamamlanmış olmuştur.

 

 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD)

 

 

WEB sayfası: http://www.oecd.org/

Kuruluş Amacı:

Dünya ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü üreten ülkelerin forumu olan OECD, yaklaşımları ve faaliyetleri ile dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında sürekli değerlendirmeler yapan ve tavsiyelerde bulunan 30 Eylül 1961 yılında kurulan bir uluslararası kuruluştur. OECD’nin 20 kurucu üye ülkesinden birisi olarak Türkiye, 1961 yılından bu yana OECD'nin program, politika ve önceliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

OECD'nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır (Türkiye, ABD, Kana­da, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Federal Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avustur­ya, İsveç, İzlanda, Norveç ve Avrupa Birliği). OECD üyesi ülkeler, fikir alışverişinde bulunmak ve ekonomi, ticaret, bilim, istihdam, eğitim ve mali piyasalar gibi önemli politika alanlarındaki gelişmeleri incelemek için uzmanlaşmış komitelerde düzenli aralıklarla toplanmaktadır. OECD bünyesinde 250 Komite, çalışma grubu ve alt grup bulunmaktadır. Komitelerin toplantı gündemleri OECD Sekreteryasınca, üye ülkelerinde yönlendirme ve talepleri göz önüne alınarak, önceden belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

Üye Ülkeler:

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi konularındaki çalışmalar başta olmak üzere, OECD çalışmalarını yakından izleyip ilgili çalışmalara katılarak hem kendi faaliyetlerinin gelişmesini sağlamakta hem de mevcut çalışmalarını OECD platformunda dile getirerek bilgi ve tecrübesini aktarabilmektedir.

KOSGEB, Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli Kalkınma Direktörlüğü altında yer alan Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi Görev Gücü (LEED) için Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak görevlendirilmiştir. Başkanlığımız Eşgüdüm Birimi olarak görev aldığı Görev Gücü toplantıları başta olmak üzere ilişkilendirildiği tüm komite/çalışma grupları ile ilgili Ulusal veya Uluslararası toplantılara katılım ve katkı sağlamaktadır. Uluslararası toplantılar yılda iki kez OECD çalışmaları için ana merkez olarak belirlenmiş olan Fransa'da veya çeşitli ülkelerde gerçekleşebilmektedir.

KOSGEB'in ilgili kurum olarak görev aldığı çalışmalar ise şunlardır:

* Mali ve Kurumsal İşler Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu"

* Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi"

* Ticaret ve Tarım Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu"

* Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü'ne bağlı çalışan "Sanayi İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi" ve "Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi"

OECD bünyesinde çalışmalarını sürdüren “OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi (WPSMEE)”, “KOBİ Politikalarına ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC)-OECD İşbirliği Toplantısı”, “OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu”, “OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi”, “KOBİ'ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu”, ‘‘KOBİ Finansmanı Yönlendirme Grubu Yıllık Bazdaki Toplantısı”, “Sanayinin Küreselleşmesi Çalışma Grubu”, “Sanayi Analizleri Çalışma Grubu (WPIA)” toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

 

 

ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (CICA)

 

 

WEB Sayfası: http://www.s-cica.org

Kuruluş Amacı:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 1992 senesinde AGİT’e benzer bir yapılanmayı Asya coğrafyasında hayata geçirme önerisiyle başlayan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA), 2002 yılındaki zirvede kabul edilen ‘Almatı Senedi’ ile örgüt haline dönüşmüştür. Toplam üye sayısı 22’dir. Dönem Başkanlığını kurulduğu günden bugüne Kazakistan’ın yaptığı CICA’da Türkiye 2010-2012 dönemi için Dönem Başkanı olmuştur.

Üye Ülkeler:

CICA’nın üyeleri arasında; Kazakistan, Türkiye, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Ürdün, Mısır, Filistin, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Özbekistan, Bileşik Arap Emirlikleri, Kırgizistan, Japonya, Moğalistan, Filipinler, Pakistan, Vietnam ve Irak bulunmaktadır.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 1992 senesinde AGİT’e benzer bir yapılanmayı Asya coğrafyasında hayata geçirme önerisiyle başlayan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA), 2002 yılındaki zirvede kabul edilen ‘Almatı Senedi’ ile örgüt haline dönüşmüştür. CICA kapsamında yeni mekanizma ve organların teşkili ile kurumsallaşma çabaları ileri taşınmıştır. Nisan 2014’de İş Konseyi ve Gençlik Konseyi Tüzüklerinin kabulü sağlanmış, böylece CICA bünyesinde iki organ doğmuştur. CICA İş Konseyi’nin esas görev alanı KOBİ’ler alanında işbirliğinin geliştirilmesidir.

24-25 Kasım 2015 tarihlerinde Çin/Pekin'de İş Forumu ve İş Konseyi Kuruluş Toplantısı'nda ''SMEs Colloboration & Trade Facilitation in CICA Region'' oturumuna ve 12 Ekim 2017 tarihinde organize edilen Moskova İş Forumu etkinliğine katılım sağlanmıştır.

 

 

 ORTA AMERİKA ENTEGRASYON SİSTEMİ (SICA)

 

WEB Sayfası: https://www.sica.int

Üye Ülkeler:

Örgüt üyesi ülkeler; Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Belize ve Dominik Cumhuriyeti’dir. 16 Aralık 2014 tarihinde Belize’de gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Türkiye’nin bölge dışı gözlemci üyelik başvurusu onaylanmış, 2015 yılında örgütün dönem başkanlığını yapan Guatemala’da Türkiye'nin SICA'ya “bölge dışı gözlemci üye” olmasını sağlayan anlaşmayı imzalanmıştır

Kuruluş Amacı:

SICA, Tegucigalpa Protokol’ü ile 13 Aralık 1991 tarihinde kurulmuştur. Örgütün Genel Sekreteryası El Salvador’da bulunmaktadır.

Örgüt, bölgedeki siyasi kriz, savaş ve çatışma dönemleri ve diktatörlük yönetimlerinden edinilen tecrübe hesaba katılarak tasarlanmış olup, aynı zamanda, ülkelerin iç anayasa dönüşümleri ve bölgedeki demokratik rejimlerin varlığıyla birlikte bölgeyi barış, özgürlük, demokrasi ve kalkınma alanına dönüştürmeyi amaçlamakta ve temeli insan haklarına saygıya dayanmaktadır.KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) II. Dışişleri Bakanları Forumu’na, KOSGEB Başkanı başkanlığındaki heyet katılım sağlamıştır. Forumda, KOSGEB’in kurumsal yapısı, destekleri ve uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları konusunda KOSGEB adına sunum yapılmıştır. KOSGEB’in, SICA ve üye ülkelerle ayrı ayrı imzalayacağı Mutabakat Zaptları kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımı, uzman değişimi, karşılıklı olarak ülke KOBİ’lerine yönelik iş gezilerinin düzenlenmesi gibi iş birliği alanlarındaki düzenlenecek olan etkinlikler ele alınmıştır. Katılımcı ülkelerin heyet temsilcileri, KOBİ’lerin ülke ekonomilerinin kalkınmasında önemli yeri olduğunu vurgulayarak, KOSGEB’in KOBİ’ler alanındaki tecrübelerinden ve uygulamalarından faydalanmak istediklerini ve bu konuda iş birliği çalışmalarına başlamak istediklerini belirtmişlerdir.

 

 

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

WEB Sayfası: http://www.turkkon.org

Üye Ülkeler:

Türk Konseyi'nin kurucu üyeleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.

 

Kuruluş Amacı:

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, TDİK üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir. Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır.