Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası kuruluşlarla KOBİ’lere yönelik konularda işbirliği çalışmaları yapılmakta, KOBİ’lerle ilgili düzenli toplantılara etkin katılım sağlanarak ortak faaliyetler yürütülmektedir.

 

Afrika Birliği

 

 

WEB sayfası: https://www.au.int/

Kuruluş Amacı:

Afrika Birliği, Afrika kıtasında yer alan Afrika ülkelerinin tek çatı altında toplandığı ve Afrika Birliği Örgütü'nün ardılı olarak 2002 yılında oluşturulan uluslararası kuruluştur. Afrika Birliği, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie'nin gayretleri ile 22–25 Mayıs 1963'te Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen otuz iki bağımsız Afrika ülkesinin imzaladığı antlaşma ile Afrika Birliği Örgütü adıyla kurulmuş olup, genişleyerek 09 Temmuz 2002 tarihinden itibaren Afrika Birliği adını almıştır. Örgütün temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktır. Merkezi Addis Ababa'da bulunan birliğe Afrika kıtasında bulunan tüm ülkeler üyedir.

Üye Ülkeler:

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya, Zimbabve.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Türkiye 2005 yılında gözlemci üye, 2008 yılından itibaren stratejik ortak olarak Afrika Birliği’ne katılmıştır. Birliğin KOBİ’lerle ilgili çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

 

 

Birleşmiş Milletler

 

WEB sayfası: https://www.un.org

Kuruluş Amacı:

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuş olup, üye sayısı 193’dir. Örgütün yönetimi New York’ta bulunan genel merkezden yürütülmektedir.

BM’nin amacı; savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak ve uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır. Güvenlik, çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)

2013 yılında, Komisyonun (UNCITRAL), Mikro İşletmelerin ve KOBİ’lerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları yasal engellerin azaltılmasını amaçlayan bir Çalışma Grubu talebi üzerine söz konusu çalışmalar, 2014 yılında New York’ta başlatılmıştır. KOSGEB, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UNCITRAL’in aktif katılımlı bir üyesi olup, söz konusu çalışmalara katılım ve katkı sağlamaktadır.

 

 

D-8 (Gelişen Sekiz Ülke)

WEB sayfası:http://developing8.org/

Kuruluş Amacı:

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 1997 yılında İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükümet başkanları zirvesinde Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’nin katılımı ile kurulmuştur.

Kuruluş amacı, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak; daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler ile ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir. Söz konusu amaca ulaşmak için çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üye Üyeler:

Türkiye, Nijerya, İran, Endonezya, Mısır, Bangladeş, Malezya ve Pakistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Türkiye adına KOSGEB temsilcileri tarafından KOBİ Çalışma Grubu toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 

WEB sayfası:http://www.ecosecretariat.org/

Kuruluş Amacı:

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye arasında kurulmuş uluslararası bir örgüt olup, üyeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini desteklemek amacıyla kurulmuştur. EİT, 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımıyla genişlemiştir. Örgütün genişlediği 28 Kasım günü EİT Günü olarak kabul edilir. Kurulduğu günden bu yana EİT, üyeleri arasında öncelikli sektörlerde işbirliği geliştirecek projeler geliştirmektedir. Bu sektörler arasında enerji, ticaret, ulaşım, tarım ve uyuşturucu ticaretinin kontrolü bulunmaktadır.

Üye Ülkeler:

Kurucu Ülkeler: Türkiye, İran, Pakistan

Diğer Üye Ülkeler: Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

EİT KOBİ Eylem Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

 

WEB sayfası:http://www.oic-oci.org/

Kuruluş Amacı:

İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 25 Eylül 1969 tarihinde kurulmuştur.

Ülkemiz Teşkilatın;

-bir Daimi Komitesine;

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)

- iki alt kuruluşuna;

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

-ve üç ilgili kuruluşuna;

İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF-DC)

İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC)

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)

ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu kuruluşlar ve Komite görev yönergeleri çerçevesinde üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çeşitli projeler üretmekte ve mevcut projelere destek vermektedir.

Üye Ülkeler:

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kornorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen IV. Olağanüstü İTT Zirvesi’nde askıya alınmıştır.)

Gözlemci ülkeler:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Türkiye Ofisi ile koordinasyon içinde, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelere yönelik çalışmalarda işbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) ile Başkanlığımız arasında 2016 yılında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın KOBİ’lere yönelik faaliyetlerine katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı


 WEB sayfası:http://www.bsec-organization.org/

Kuruluş Amacı:

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan Deklarasyonla kurulmuştur. Yalta'da 05 Haziran 1998 tarihinde Devlet veya Hükümet Başkanları tarafından imzalanan KEİ Şartı'nın 01 Mayıs 1999 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle KEİ bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü olmuştur. KEİ’nin Uluslararası Daimi Yazmanlığı İstanbul’da bulunmaktadır.

KEİ'nin ana hedefi bölgesel stratejiler geliştirmektir. Bu stratejiler içinde bölgenin mukayeseli üstünlüklerini belirlemek, yatırım için öncelikli sektörleri ve bölgesel işbirliğinin maliyet ve yararlarını saptamak ve küresel düzeyde bölgenin oynaması gereken ekonomik rolü belirlemek gibi unsurlar yer almaktadır. KEİ'nin hali hazırda faal olan başta ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık ve finans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, KOBİ, çevre koruma, turizm ve doğal afetler olmak üzere çeşitli çalışma grupları faaliyet göstermektedir.

KEİ’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA), İş Konseyi, İstatistiksel Veri Ekonomik Bilgi Değişimi Koordinasyon Merkezi, Ticaret ve Kalkınma Bankası olmak üzere dört bağlı kuruluşu bulunmaktadır. KEİ’nin 1998 yılının Mart ayında açılan ve merkezi Selanik'te olan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 1 Haziran 1999 tarihinde işlevsel hale gelmiş olup ihracat finansmanı programları ve verdiği kredilerle bölge içi ekonomik işbirliğine destek olmaktadır. Sekretaryası İstanbul’da bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), KEİ’nin parlamenterler boyutunu oluşturan bağlı kuruluşudur. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan ve Sekretaryası İstanbul’da bulunan İş Konseyi ise, bölgeye doğrudan yabancı yatırımı çekme konusunda projeler üretmekte, bölgenin tanıtımını yaparak iş olanaklarını artırmakta, ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Üye Ülkeler:

Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Diğer Üyeler: Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

KEİ bünyesinde "KOBİ Çalışma Grubu" 2001 yılında kurulmuş olup, KOBİ Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevini 2001-2003, 2006-2007, 2012-2013, 2014-2015 ve 2016-2018 dönemlerinde Türkiye adına KOSGEB üstlenmiştir. Bu dönemlerde Türkiye adına KOSGEB tarafından hazırlanan ve üye ülkelerce onaylanan Eylem Planları kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

KEİ KOBİ Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım ve katkı sağlanmaktadır. 

 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD)

 

 

WEB sayfası: http://www.oecd.org/

Kuruluş Amacı:

Dünya ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü üreten ülkelerin forumu olan OECD, yaklaşımları ve faaliyetleri ile dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında sürekli değerlendirmeler yapan ve tavsiyelerde bulunan 30 Eylül 1961 yılında kurulan bir uluslararası kuruluştur. OECD’nin 20 kurucu üye ülkesinden birisi olarak Türkiye, 1961 yılından bu yana OECD'nin program, politika ve önceliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

OECD'nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır (Türkiye, ABD, Kana­da, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Federal Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, Avustur­ya, İsveç, İzlanda, Norveç ve Avrupa Birliği). OECD üyesi ülkeler, fikir alışverişinde bulunmak ve ekonomi, ticaret, bilim, istihdam, eğitim ve mali piyasalar gibi önemli politika alanlarındaki gelişmeleri incelemek için uzmanlaşmış komitelerde düzenli aralıklarla toplanmaktadır. OECD bünyesinde 250 Komite, çalışma grubu ve alt grup bulunmaktadır. Komitelerin toplantı gündemleri OECD Sekreteryasınca, üye ülkelerinde yönlendirme ve talepleri göz önüne alınarak, önceden belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

Üye Ülkeler:

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

KOSGEB, KOBİ'lerin desteklenmesi konusundaki çalışmalar başta olmak üzere, OECD çalışmalarını yakından izleyip ilgili çalışmalara katılarak hem kendi faaliyetlerinin gelişmesini sağlamakta hem de mevcut çalışmalarını OECD platformunda dile getirerek bilgi ve tecrübesini aktarabilmektedir.

KOSGEB, Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli Kalkınma Direktörlüğü altında yer alan Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi Görev Gücü (LEED) için Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak görevlendirilmiştir. Başkanlığımız Eşgüdüm Birimi olarak görev aldığı Görev Gücü toplantıları başta olmak üzere ilişkilendirildiği tüm komite/çalışma grupları ile ilgili Ulusal veya Uluslararası toplantılara katılım ve katkı sağlamaktadır.

OECD bünyesinde çalışmalarını sürdüren “OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi (CIIE)”, “KOBİ Politikalarına ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC)-OECD İşbirliği Toplantısı”, “OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu”, “OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesi”, “KOBİ'ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu (WPSMEE)”, ‘‘KOBİ Finansmanı Yönlendirme Grubu Yıllık Bazdaki Toplantısı”, “Sanayinin Küreselleşmesi Çalışma Grubu”, “Sanayi Analizleri Çalışma Grubu (WPIA)” toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

 

 

ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI (CICA)

 

WEB Sayfası:http://www.s-cica.org

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 1992 senesinde AGİT’e benzer bir yapılanmayı Asya coğrafyasında hayata geçirme önerisiyle başlayan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA), 2002 yılındaki zirvede kabul edilen ‘Almatı Senedi’ ile örgüt haline dönüşmüştür. Toplam üye sayısı 22’dir. Dönem Başkanlığını kurulduğu günden bugüne Kazakistan’ın yaptığı CICA’da Türkiye 2010-2012 dönemi için Dönem Başkanı olmuştur.

Üye Ülkeler:

CICA’nın üyeleri arasında; Kazakistan, Türkiye, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Ürdün, Mısır, Filistin, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Özbekistan, Bileşik Arap Emirlikleri, Kırgizistan, Japonya, Moğalistan, Filipinler, Pakistan, Vietnam ve Irak bulunmaktadır.

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler:

Nisan 2014’de İş Konseyi ve Gençlik Konseyi Tüzüklerinin kabulü sağlanarak CICA bünyesinde iki organ doğmuştur. CICA İş Konseyi’nin esas görev alanı KOBİ’ler alanında işbirliğinin geliştirilmesi olup, KOSGEB bu konudaki çalışmalara katkı ve katılım sağlamaktadır.

 

 

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

WEB Sayfası: http://www.turkkon.org

Üye Ülkeler:

Türk Konseyi'nin kurucu üyeleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.

Kuruluş Amacı:

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, TDİK üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir. Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır. 2019 yılında Azerbaycan-Bakü’de gerçekleştirilen toplantıda Özbekistan Konseye üye olmuştur.

Konseyin KOBİ’lere ilişkin faaliyetlerine katılım ve katkı sağlanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2017