KOSGEB’in misyon ve vizyonu kapsamında, Başkanlığımızın elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimi paylaşmak amacına uygun olarak, KOBİ’lerin dış dünyaya açılmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB’in yurt dışına açılan yüzü olarak, ülkeler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri etkin ve verimli bir şekilde yürütülmekte, ülkemizin katılım sağladığı uluslararası kuruluş program ve faaliyetlerine dair koordinasyon ve işbirliğini sağlanmakta, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da münferiden kongre, konferans, toplantı ve eğitim programları düzenlenmektedir.

 KOSGEB olarak amacımız; KOBİ’ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimi, yurt dışında KOBİ’lere destek veren kurum ve kuruluşlarla;

  • Eğitim, bilgilendirme ve uzman değişimi programları aracılığı ile aktarmak,
  • KOSGEB’in tanınırlığına katkı sağlamak,
  • KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklemek,
  • İşbirliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitemizin gelişmesine katkı sağlamaktır.

KOSGEB deneyimlerinin yurt dışında faaliyet gösteren KOBİ destekleme kuruluşları ile paylaşılması amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında, kısa ve uzun vadeli olarak, yabancı dilde bilgilendirme, eğitim, rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere eğitmen uzman havuzu oluşturulmuştur.

Dünyada KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşlar ile kurumsal işbirliğine yönelik koordinasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yurtdışında düzenlenen etkinliklerde ve ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetlere yönelik KOSGEB birimleri ile koordineli olarak, KOSGEB tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Ülkeler bazında KOSGEB muadili kurum bulunan ülkelerde işbirliği faaliyetleri, bu kurumlarla yapılan protokoller ve eylem planları kapsamında sürdürülmektedir.

KOSGEB, KOBİ destekleme modelleri konusunda elde etmiş olduğu kurumsal kapasitenin yurt dışında faaliyet gösteren muadil kurumlarla paylaşılması ve KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlamak amaçlarına yönelik olarak Mutabakat Zaptları imzalamaktadır. Mayıs 2018 itibari ile 60 ülkenin 73 kuruluşu, 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 78 Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptları çerçevesinde ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde;

  • Karşılıklı bilgi ve tecrübenin paylaşımı,
  • KOBİ’lere destek veren kurumlar arasında kapasite geliştirmeye yönelik uzman değişimi programları,
  • KOBİ destek mekanizmaları alanında eğitim ve model paylaşımı ile model kurma çalışmaları,
  • KOBİ’lerin teknik ve ticari kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eşleştirme faaliyetleri, 

gerçekleştirilmektedir.