Yayın için; Başlangıç Tarihi: 29 Mart 2017 Çarşamba - Bitiş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı

Çağrının Amacı ve Kapsamı:

Projenin temel amacı, kümelenmeyi ve Avrupa ülkeleri ile sektörel sınırlar boyunca iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve uluslararası kümelenme işbirliğine öncülük etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıkları kurulmasını desteklemektir. Bu noktada, özellikle Avrupa’nın ötesinde üçüncü ülkelere yönelik gelişmekte olan endüstrilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu eylem, küme uluslararasılaşmasını teşvik etmekte olup, konsorsiyumlar Avrupa’nın ötesinde üçüncü ülkelere yönelik uluslararasılaştırma stratejisini geliştirme fırsatına sahip olacaktır.

Ayrıca, bu eylem COSME Programı katılımcısı ülkelerdeki kümelenmeler veya iş ağı organizasyonlarından oluşan konsorsiyumlar tarafından yürütülecektir. Ortaklıkların, küresel bir bakış açısıyla üçüncü pazarlara yönelik ortak hedeflerle ortak bir 'Avrupa' stratejik vizyonu geliştirmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, bu eylem, kümelerin ve iş ağı ortaklıklarının güçlendirilmesi ve “Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları”nın oluşturulmasının desteklenmesi vasıtasıyla KOBİ’lerin yeni küresel değer zincirlerine erişimine ve küresel anlamda öncü bir pozisyon alabilmelerine yardımcı olacaktır.

“Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları”na ilişkin aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • Konsorsiyumlar AB üyesi ülkelerden veya COSME katılımcısı ülkelerden minimum 3 ortaktan oluşmalı,
  • Stratejik anlamda, üyeler ortak bir uluslararasılaşma stratejisi benimsemeli ve gelişmekte olan endüstrilerin desteklenmesi hedeflenmeli,
  • Kümeler, tüzel kişiliğe sahip küme organizasyonları veya iş ağı organizasyonları tarafından temsili edilmeli, ayrıca ortaklar Avrupa Küme Ortaklığı Platformuna üye olmalı,
  • Avrupa’nın ötesinde uluslararası bir seviyeye çıkabilmek amacıyla ortak bir Avrupa stratejisi geliştirilerek uygulanmalıdır.

 

Zaman Planı:

 

Aşamalar

Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi

23 Mayıs 2017, 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme dönemi

Haziran – Temmuz 2017

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi

Temmuz – Ağustos 2017

Hibe anlaşmaların imzalanması

Kasım 2017

Faaliyetlerin başlangıç tarihi

Kasım – Aralık 2017

 

AB Finansmanı:

Projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 5.790.000 Avro’dur.

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75’i kadar olacaktır.

Her bir proje için maksimum hibe tutarı 200.000 Avro’dur.

 

Seçilebilirlik:

Başvuru sahipleri Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformunda yer alan ya da yer alması planlanan tüzel kişiliğe sahip küme ve işletme ağı organizasyonları olmalıdır. Ayrıca AB üyesi ya da COSME programında yer alan ülkelerden gelen başvurular değerlendirilecektir.

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 23 Mayıs 2017 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

 

İlgili Dokümanlar

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international