Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL,  Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL

 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

c)Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

ç)Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 Geri ödemesiz

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)