Destek Süresi:  Proje Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli
2 Milyon TL ve geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL.

 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

Bilgi transferi desteği

%60 Geri ödemesiz

Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği

%60 Geri ödemesiz

Hizmet alımı desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.)