Yeni başvurular için (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerlileştirme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yürürlüğe alınacaktır)

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-Hizmetler (KOBİ/Girişimci Giriş) Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

 • İşletme için Başvuru ve Talep Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 2. Başvuru Formu ekleri olan yardımcı dokümanlar (KOSGEB tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.)
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 4. Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 5. Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 6. Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu
 7. Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
 2. Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. Stratejik Ürün Destek Programı Paydaş Görüş Formu
 6. Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 7. Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 
 • Kurul/Komisyon Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
 2. Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Puanlama Formu
 4. Stratejik Ürün Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu
 5. Stratejik Ürün Destek Programı İtiraz Komisyonu Toplantı Gündemi Formu

 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Puanlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Büyük İşletme Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Oluru
  Stratejik Ürün Destek Programı Fizibilite Raporu Formatı
  Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütname
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel Duyuru Formu