Prof. Dr. Cevahir UZKURT, KOSGEB Başkanlığı'na Asaleten Atandı
Tarih: 07 Şubat 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütürken 07 Haziran 2017 tarihinde KOSGEB Başkanlığı'na vekaleten atanan Prof. Dr. Cevahir UZKURT, Resmi Gazete'de yayınlanan 06.02.2018 tarih ve 2017/585 sayılı karar ile KOSGEB Başkanlığı görevine asaleten atandı.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt Kimdir?                                                                                

Prof. Dr. UZKURT; 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans ve 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesini aldı.

Hem akademi hem de bürokrasi deneyimi olan Prof. Dr. Uzkurt, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında doçent olduktan sonra Amerika’da Alliant International University, School of Management’da Misafir Öğretim üyesi olarak görev yapmış, ulusal Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) sistemleri, yenilik yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve yenilik ilişkisi üzerine proje çalışmalarını yürütmüştür.

2015 yılında profesör unvanı alan UZKURT’un uzmanlık alanları içerisinde ayrıca Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçi yapısı, yenilikçi girişimcilik, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları, Teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri, etki analizi, pazarlama stratejileri, tüketici davranışları ve pazarlama araştırma konuları bulunmakta olup bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası akademik platformlarda yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap bölümü ve akademik makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. UZKURT 2012-2015 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş, 2015-2018 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Cevahir UZKURT halen TPE Danışma Kurulu üyeliği, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Cevahir UZKURT, evli ve 3 çocuk sahibidir.