Yayın için; Başlangıç Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe - Bitiş Tarihi: 15 Mart 2018 Perşembe

696 sayılı K.H.K. ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve kamu kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde, İdare Başkanlığımızca 05.03.2018 tarihinde Başkanlık binasında yapılan yazılı sınav sonucu ekte sunulan listede ilan edilmektedir.

Bu kapsamda varsa sınav sonucuna itirazların; “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” hitaben yazılacak dilekçe ile 13.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar İdare Başkanlığımızın “Anafartalar Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 06050 Altındağ/ANKARA” adresindeki gelen evrak servisine elden ya da faks ile (0312 368 07 15) gönderilmesi gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

  

Ek: Yazılı Sınav Sonucu