Yayın için; Başlangıç Tarihi: 12 Haziran 2018 Salı - Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma

KOSGEB Erzurum Müdürlüğü tarafından "2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" kapsamında, bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Toplantı yeri Toplantı Tarihi Saat Eğitmen
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 21.06.18 10:00 KOBİ Uzmanı Adem GÜLTÜRK
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 28.06.18 10:00 KOBİ Uzmanı Adem GÜLTÜRK
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 5.07.18 10:00 KOBİ Uzmanı Adem GÜLTÜRK
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 12.07.18 10:00 KOBİ Uzmanı Eda ESKİYAPAR
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 19.07.18 10:00 KOBİ Uzmanı Eda ESKİYAPAR
KOSGEB Erzurum Müdürlüğü 26.07.18 10:00 KOBİ Uzmanı Eda ESKİYAPAR

 

Bahse konu Kredi Programı;

- İşletme başına üst limiti 1.000.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018

İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018

KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018

İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak

başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları

25.08.2018 - 03.09.2018

KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı