Yayın için; Başlangıç Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı - Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe

26-27 Eylül 2018 tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başkanlığında 40 ülkeden, 3400’den fazla katılımcı ile Vilnius’da 4. Uluslararası 2018 Baltık Yaşam Bilimleri Forumu (Life Sciences Baltics 2018) gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Forumun amacı, dünya genelinde iş ve bilim dünyasından paydaşları bir araya getirerek bu alandaki son gelişmelerin ve iyi uygulamaların paylaşılması ve bölgelerin yetenek ve potansiyellerine dair farkındalığın artırılmasıdır arttırmaktır. Konferans programında aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır:

  • Dejeneratif ve genetik hastalık mekanizmaları
  • İmüno-onkoloji tedavisi - zorlukları ve avantajları
  • Genomik tıp /Kişisel tıp ve tanı
  • Dijital Sağlık
  • Yaşam biliminde lazer uygulaması
  • Araştırma – endüstri için bir dürtü olarak
  • İyi sağlık hizmeti çözümleri için yaşam bilimlerinin teknolojiyle buluşması
  • Tanı Teknolojisi
  • Kök hücreler
  • Tıpta 3D baskı

İşletmelerin ve üniversitelerin söz konusu foruma katılımı Baltık Devletleri ve Türkiye arasında yaşam bilimleri alanında ikili ilişkileri güçlendirerek, uluslararasılaşma ve girişimciliğe katkı sağlayacaktır. Forum hakkında ayrıntılı bilgiye www.lsb2018.com adresinden ulaşılabilir.