Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı alımına başvuru yapmak için tıklayınız.

İLAN

Aranan Şartlar

  1. T.C. Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  4. Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  7. Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
  8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  9. KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
  10. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a) KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

 

 

 

KUY01

KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BAYBURT MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİTLİS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ÇANKIRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB DENİZLİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HATAY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB IĞDIR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İZMİR KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KASTAMONU MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MARDİN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MUŞ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRÜĞÜ

1

KOSGEB NİĞDE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB YOZGAT MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

24

 

b) KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

 

 

 

KUY02

KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB AFYONKARAHİSAR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BOLU MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB EDİRNE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HAKKARİ MÜDÜRLÜĞÜ               

1

KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL MARMARA MÜDÜRLÜĞÜ

2

KOSGEB İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KARS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MUĞLA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB NEVŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB OSMANİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB TOKAT MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB TUNCELİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

24

 

c) KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Metalürji Mühendisliği* ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

(* Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda görev yapacaktır.)

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

KUY03

KOSGEB ADANA MÜDÜRLÜĞÜ

2

KOSGEB ANKARA OSTİM MÜDÜRLĞÜ

1

KOSGEB ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KONYA MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

8

 

d) KUY04 Referans kodu için diğer fakültelerin Kimya** bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

(** Bu bölüm mezunları belirtilen KOSGEB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda görev yapacaktır.)

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

KUY04

KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

1

 

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11. Başvurusunu 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

12. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

13. Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır.

14. Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

15. Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

16. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

17. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

     a) KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

     b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, ikplanlama@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

     c) Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019