Yayın için; Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı - Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından kadın ve girişimcilere ihracat desteklerinin daha iyi anlatılması, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmaları, bu sayede uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı arttırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı ve Kadın Girişimci Online Fiziki  Network Programı gibi Projeler hayata geçirilmiştir.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ölçebilmek ve girişimcilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bu çalışmalara yön vermek amacıyla bir anket çalışması yürütülmesinde fayda görülmüştür. Anketi İhracat Genele Müdürlüğü tarafından kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan girişimcilerin doldurması öngörülmektedir.

Bahse konu etkinliklere katılım sağlayacak girişimcilere duyurulur.

Anket için: https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=76