Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Kurulacak İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM); belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada olmalıdır.

İŞGEM temaları; enerji, yenilenebilir enerji, havacılık, savunma, ilaç, tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, robotik, makina, elektrik, elektronik, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zekâ, katma değerli imalat/tasarım ve benzeri konularda olabilir.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022