Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Bakanlığımız iş birliğinde yürütülen İşten Sosyal Uyuma Projesi kapsamında; COVID-19 krizinden etkilenen kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere iş geliştirme ve danışmanlık hizmetleri ile ihtiyaçlarına yönelik ayni katkı sağlanarak kendilerine yeterliliklerinin artırılması yoluyla ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında üretilen çıktılardan biri de; proje yararlanıcılarının ürettikleri ürünlerin, üretici profilini ve satış kanallarını içerecek şekilde derlenerek bir arada sunulmasına imkân veren Faydalanıcı Ürün Kataloğudur. Kataloğun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/faydalanici-urun-katalogu.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

İlgililere duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022