Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine Avrupa Birliği'nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve İzlanda katılabilmektedir. Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. 2011 yılından itibaren katıldığımız ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda aşağıda sayılan altı kategoride gerçekleştirilecektir:

 1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

(Örnekler: Girişimciliğin-girişimcilerin imajını veya girişimci bir kültürü teşvik eden yaratıcı, inovatif ve risk üstlenen faaliyetler, uygulamalar)

2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak: Girişimcilik, yönetim ve çalışan becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar.

(Örnekler: Zanaat kazandırma, dijital becerilerin artırılması, dil yeteneklerinin geliştirilmesi gibi özel yetenekleri teşvik edici uygulamalar; girişimciler için mobilite (işyeri dışında da işini yürütebilme) ve mentörlük programları, okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi)

3. Dijital Dönüşümün Desteklenmesi: İşletmelerin her türlü dijital teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerini, pazarlamalarını ve kullanmalarını sağlayacak dijital geçişini desteklemek.

4. İş Ortamını İyileştirme ve İşletmelerin Uluslararasılaşmasını Destekleme:  Avrupa'yı bir iş kurmak, işletmek, büyütmek ve Tek Pazar'da ölçeklendirmek için en cazip yer haline getiren ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yenilikçi politikalar ve girişimler ile İşletmeler için yasal ve idari prosedürleri basitleştirerek “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesini küçük ve orta ölçekli işletmeler lehine uygulayan girişimler.

(Örnekler: Bürokrasiyi azaltmaya, yeni işleri sıfırdan kurmaya, işletme mülkiyetinin devrini desteklemeye, KOBİ'lerin kamu alımları pazarlarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik önlemler. Uluslararası ticari işbirliğini, bilgi veya eşleştirme araçlarını, destek hizmetlerini veya KOBİ'lerin yurt dışına çıkmasına yardımcı olan programlar)

5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi: Döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, temiz enerji, kaynak verimliliği veya biyolojik çeşitlilik gibi ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik beşeri kapasitenin geliştirilmesi, eşleştirme, fonlama gibi politika ve girişimler

(Örnekler: İşletmelerin sürdürülebilir iş modeline uyumlarını desteklemek)

6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamaları teşvik eden projeler ile özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar.

(Örnekler: Girişimcilik yoluyla toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden sosyal veya kar amacı gütmeyen işletmeler)

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, projenin en az 15ay boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya;

  • Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu-özel ortaklıkları
  • Üniversiteler
  • KOBİ’ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisinden)

başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi; https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en  adresinde yer almaktadır. 2023 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 23 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

EEPA Türkçe Başvuru Formu

Jüri Planlama Tablosu Örneği

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023