Dünya Bankası ile desteklenen ve KOSGEB tarafından yürütülen ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ile sanayi sektörünün yeşil dönüşümü sağlanacak
Tarih: 21 Temmuz 2023

Türk sanayi firmalarının çevreci ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını ve küresel pazarda rekabet avantajı elde etmeleri hedefleniyor.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında önemli çalışmaları olan Dünya Bankası heyeti ve proje lideri Stefka Slavova’yı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret, projenin önemi üzerine görüş alışverişlerine sahne oldu.

Yenilenebilir Enerji ve Döngüsel Ekonomi

Toplantıda, KOSGEB ve Dünya Bankası arasında proje kapsamında faaliyet gösterecek işletmelerin yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda gerçekleştireceği projelerin uygulama rehberi üzerine iş birliği yapma fırsatları ele alındı. Bu iş birlikleri sayesinde Türk sanayicilerinin çevre dostu projeler geliştirerek uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmeleri amaçlanıyor.

Enerji ve Kaynak Verimliliği

KOSGEB tarafından yönetilecek olan destek programı, Türk sanayi KOBİ'lerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Sanayi KOBİ'leri güneş enerjisi yatırımlarını gerçekleştirecek, karbon emisyonlarını azaltma planlarını uygulayacak ve enerji, su ve atık yönetimi verimliliği konusunda desteklenecek.

Teknik Çalışmalar ve Katkılar

Proje kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda gerçekleştireceği projelerin uygulama rehberi üzerinde teknik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların Türk sanayicilerine ve işletmelere sağlayacağı değerli katkılar ve çevresel etkiler detaylı olarak ele alınıyor.

Türk Sanayisine Sağlayacağı Faydalar

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin Türk sanayisine ve işletmelere sağlayacağı faydalar büyük bir önem taşıyor. Proje ile Türk sanayicileri, çevre dostu ürünler ve süreçler geliştirerek küresel pazarda daha rekabetçi olacak, yeşil küresel değer zincirleriyle güçlü bağlar kurarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023

Galeri