Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.

Nobel Fizik Ödüllü Ürün ‘Grafen’ KOSGEB İle Türkiye’de

Nobel Fizik Ödüllü Ürün ‘Grafen’ KOSGEB İle Türkiye’de

KOSGEB Dergi ekibi olarak, Nanografi Nano Teknoloji Bil. ve Dan. LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Mehmet Başçı ile “KOSGEB desteklerinin önemi, Ar-Ge çalışmaları, Nano Teknoloji, grafen ve KOBİ’lere tavsiyeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdik:

İşletmenizin Kuruluşundan Bugüne Kadar Olan Süreçleri Anlatır Mısınız?

“Nanografi Nano Teknoloji şirketimizi 2011 yılında Ankara ODTÜ Teknokent’te kurduk. Şirketimizi kurmaktaki amacımız ve arzumuz teknolojide yeni bir çağ açan nano teknoloji üzerine araştırmalar, geliştirmeler yapmak ve ülkemizin bu anlamda atılım gerçekleştiren organizasyonu olmaktı. İlk yıllarımızı Ar-Ge çalışmalarımız ile geçirdik ve Avrupa Birliği, KOSGEB ve TÜBİTAK çatısı altında nano teknolojinin kapsamına giren çalışmalar gerçekleştirdik. 2016 yılına geldiğimizde ise tüm değerlendirmeler ve akademik çalışmaların öne sürdüğü üzere insanlık tarihinin en büyük malzeme buluşları arasında gösterilen karbon nano tüp ve grafen üretimine başladık. Son iki yılda seri üretimini gerçekleştirdiğimiz bu ürünlere ilişkin Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyor olmakla birlikte 2018 yılı itibariyle KOSGEB desteğiyle Avrupa ve bölgemizin en büyük grafen seri üretim tesisini Türkiye’de Ankara’ya kurmaktayız. 2020 yılının başında açılışını yapacağımız tesisimiz ülkemizin ileri teknolojideki en büyük yatırımlarından biri olacak olmasının yanında ülkemizdeki diğer teknoloji alanlarını besleyecek olmasından dolayı da ayrıca önem arz ediyor.”

Almış Olduğunuz KOSGEB Destekleri Nelerdir? Bu Destekler  İşletmenize Ne Gibi Katkılar Sağladı?

“Sekiz yılı bulan şirket geçmişimizde toplamda dört farklı projemiz için KOSGEB desteğinden istifade ettik. Bu destekler kapsamında, gerçekleştirdiğimiz projelerimizin personel, hammadde, cihaz ve diğer altyapı desteklerini içeren konularda önemli teşvikler aldık. Bu destekler sayesinde şirketimizi geliştirmiş, insan kaynağımızı güçlendirmiş ve altyapımızı zenginleştirmiş olduk. Kısa zamanlı olmayıp yıllara yayılan bu destekler işletmemizin sürekli giderlerinde hafifleme sağladığı gibi çalışmalarımızı olgunlaştırmak ve ürünlerimizi ticarileştirmek için büyük kolaylıklar kazandırdı. Son olarak KOSGEB TEKNOYATIRIM programı ile almaya hak kazandığımız destek sayesinde bu güne dek edindiğimiz tüm tecrübeleri olgunlaştırma ve dünya pazarına iddialı bir şekilde giriş yapma imkanı edinmiş olduk. Tüm Ar-Ge süreçleri itibariyle KOSGEB tarafından verilen destekler ile böylece seri üretim aşamasına ulaşmış olduk ve bu aşamada da aynı şekilde KOSGEB’in programı sayesinde önemli bir atılım gerçekleştirmiş durumdayız. Kendi teknoloji birikimimiz, girişimcilik ruhumuz ve gayretimize ek olarak KOSGEB desteği ihtiyaç duyduğumuz en önemli kalemlerde şirketimizin önünü açan katkıyı böylece sağlamış oldu.”

Üretimini Yaptığınız Grafen ve Karbon Nano Tüp Malzemelerinden Biraz Daha Bahsedebilir Misiniz?

“Bir karbon türevi olarak grafen, 2010 yılında akademik olarak keşfinden sonra İngiltere’deki mucitlerine Nobel Fizik Ödülü’nü kazandırmıştı. Ödül gerekçesi ise söz konusu malzemenin insanlık tarihinin en yüksek performanslı malzeme buluşu olmasına dayanıyordu. Özelliklerine gelecek olursak; grafen, çelikten 200 kat daha dayanıklı, bakırdan binlerce kat daha iletken, aynı zamanda iletken ve bir o kadar hafif bir malzeme. Uzay-havacılık sanayilerinden, medikale, tarımda verim arttırmadan savunma sanayisine, elektronik endüstriden ileri malzeme geliştirmelerine kadar birçok alanda grafen yeni bir çağ açan malzeme olarak dünyaya tanıtıldı. Biz de bu ürünü tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle üretmeyi başararak seri üretimine geçtik. Benzer performanslara sahip olan karbon nano tüp malzemesini de üretmekle birlikte Ar-Ge çalışmalarımız da bu malzemenin ileri düzey kullanımları konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Faaliyetleriniz Hakkında Kısaca Bilgi Verir Misiniz?

“Nanografi Nano Teknoloji şirketi, ileri teknolojik malzemeler üzerine Ar-Ge çalışmaları ve kendi uzman kadromuzla sektöre danışmanlıklar yapıyoruz, ileri malzemelerin fonksiyonlaştırılmasıyla bunları tüm dünyaya pazarlıyor, grafen ve karbon nano tüp malzemelerinin üretimini gerçekleştirerek yurt dışına ihraç ediyoruz. Neredeyse 100 ülkeye yaklaşan ürün satışlarımız ve bilimsel iş birliklerimiz ile her geçen gün daha da büyümekteyiz. Dünyada ileri gelen üniversiteler ve araştırma enstitüleri (Harward, Cambridge, Stanford vd.) ve teknoloji şirketleri (Apple, Honda, Airbus, LG vd.) ile sağladığımız müşterek ticaret ve iş birlikleriyle ülkemizin ileri teknolojideki temsilini gerçekleştiriyoruz.”

Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlarınız Nasıl? Satışlarınız Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

“2011 yılında kurulan bir teknoloji şirketi olarak geride bıraktığımız yılların neredeyse yarısında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdik. Son yıllarda izlediğimiz satış ve pazarlama politikamız sayesinde yurt dışında önemli bir iş yoğunluğu sağlamış bulunmaktayız. 2019’a geldiğimizde ise toplam satışlarımızın yüzde 70’inden fazlası ihracatımızı teşkil ediyor. Bunun yanında ülkemiz içinde gerçekleştirdiğimiz satışlar ile özellikle ileri teknoloji şirketlerimiz ve üniversitelerde araştırmalar yapan akademisyenlerimizin ileri malzeme ihtiyaçlarını döviz kaybına sebebiyet vermeden hızlı ve makul fiyatlarla tedarik ediyoruz. Bu anlamda yurt dışındaki satışlarımızı arttırarak ülkemizin katma değerli ticaretini geliştiriyorken diğer yandan önceki yıllarda ithalata mecbur olan şirket ve araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor ve ülkemizin ileri teknoloji çalışmalarına katkı sağlıyoruz.”

Devlet Desteklerinden Ne Şekilde ve Hangi Kurumlardan Faydalandınız?

“Bizler, Türk girişimcileri olarak ülkemize yatırım yaparken devletimizin sağladığı desteklerden azami ölçüde istifade ediyoruz. Böylelikle karşılıklı sinerji içerisinde şirketimiz ve ülkemiz büyürken, nitelikli insan kaynağımızı, jeopolitik potansiyelimizi ve büyümekte olan ekonomimizi olumlu şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSGEB, TÜBİTAK başta olmak üzere insan kaynağı, sabit giderler ve reklam-pazarlama gibi başlıklarda kıymetli desteklerden yararlanıyoruz. Grafen malzemesinin seri üretimi için kurduğumuz tesisimiz için de KOSGEB TEKNOYATIRIM programından destek alma hakkı kazanmış ve bu vesileyle yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. Ek olarak çeşitli Ticaret Bakanlığı ve yurt dışında Avrupa Birliği desteklerinden de istifade etmeye çalışıyoruz.”

TEKNOYATIRIM Projeniz Hakkında Kısaca Bilgi Verir Misiniz? Bu Proje İle Neyi Amaçlıyorsunuz? Proje Hangi Aşamada?

“Bahsini ettiğimiz grafen malzemesini üç yılda pilot ölçekte üretmeyi başarmıştık. Ancak yakın zamanda gelen yüksek sipariş miktarları ile mevcut kapasitemizi arttırma yoluna gittik. İleri teknolojik yatırımlarda KOSGEB’in hibe ve teşvik destekleri olduğunu öğrendiğimizde ise bu programa başvurma kararı aldık. Bu destek ile toplamda 100 kilo olan yıllık üretim kapasitemizi yıllık 100 tona çıkartıyoruz. Böylece bölgemizin en büyük nano teknoloji yatırımını Ankara’da yapıyoruz. Yatırımdaki amacımız ise öncelikli olarak ülkemizin bu malzemeye olan kuvvetli ihtiyacını karşılamak ve nano teknolojide ülkemizi önde gelen ülkeler arasına yükseltebilmek. Bu amaçla çıktığımız yolda yatırımımızı en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz. 2020 yılının başında ise açılışımızı gerçekleştireceğiz.”

Küçük İşletmelere ve Girişimcilere Tavsiyelerinizi Alabilir Miyiz?

“Ülkemiz, yapılan araştırmalara göre önde gelen girişimci dostu ülkeler arasında ilk beşte bulunuyor. Bunun iki önemli sebebi var. Öncelikle önemli bir insan kaynağı potansiyeline sahibiz. Ülkemizdeki üniversiteler sayesinde tüm alanlarda nitelikli iş gücü kaynağı oluşuyor ve tüm yatırımlar için önemli olan ve diğer ülkeler için büyük sorun olan bu durum bizim lehimize bir anlam teşkil ediyor. Diğer önemli husus ise devletimizin desteklerinin sürekli ve anlamlı olması. Sürdürülebilir başarılı girişimler için zaruret ifade eden bu avantaj ise en zor zamanlarda devlet desteğinin girişimcileri ayakta tutacağı anlamına geliyor. KOSGEB başta olmak üzere verilen büyük destekler girişimciye can suyu oluyor ve önemli zorlukların aşılmasından bir kilometre taşı oluyor. Bu iki önemli faktöre ek olarak ülkemizin jeopolitik konumu, sürekli büyüme eğiliminde olan ekonomi ve tüm dünyada artış gösteren ileri teknolojiye olan rağbet girişimcilerimiz için bulunmaz bir fırsat. Ama diğer önemli faktör ise heyecanımız. Özellikle Türk girişimcilerinde kuvvetli şekilde bulunan heyecanımız bizim iş yapma ve başarıya ulaşmada en büyük destekçimiz. Mevcut bulunan imkanlarımız ve heyecanımızı bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız hiç bir iş yok.”

 

Hazırlayan: Şenol DEMİR