Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Enerjiye Yön Veren Yazılım

Enerjiye Yön Veren Yazılım

Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Labornia Enerji, enerji sektörü başta olmak üzere birçok sektöre yapay zeka ve optimizasyon eksenli teknoloji ürünleri sunuyor

Labornia Enerji, KOSGEB desteğiyle 2020 yılında Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’ta elektrik dağıtım sektörünün gün öncesi tüketim tahmini ihtiyacını çözmek amacıyla kuruldu.

KOSGEB ile Ticarileşme

Labornia Enerji, KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında “Enerji Tüketim ve Talep Tahmini Yazılımı” konulu proje ile elektrik dağıtım şirketleri için yapay zekâ tabanlı bir yazılım geliştirdi. Elektrik dağıtım şirketlerinin bölgedeki enerji talebine cevap vermedeki sıkıntıların minimize edilmesi ve elektrik üretim santrallerinin dağıtım bölgeleri için üretmesi gereken enerji miktarının daha öngörülebilir olmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik dağıtım şirketlerinden bir gün öncesinden tüketim talep tahminlerini girmeleri istendi. Şimdiye kadar Excel tabloları ve geleneksel yollarla yapılan ve bölgelerdeki coğrafi farklılıklar, iklim koşulları, kayıp kaçak oranları gibi pek çok faktörün devreye girmesi sebebiyle büyük sapmalarla tahmin edilebilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘na cezai yaptırımlarla sonuçlanan sistemi iyileştirmek adına yapay zekâ ve büyük verinin işlenmesi teknolojileri kullanılarak geliştirilen bu yazılım sayesinde tahminlerdeki sapmaların yarı yarıya indirilmesi sağlandı. KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında ortaya çıkan bu ürünün Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’ye satışı gerçekleştirilerek proje ticarileştirildi.

Elektrik Piyasasında İlkler

Fiziksel imalat sistemlerinde kritiklik analizi kavramını ilk kez piyasada gerçekleştiren firma, EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. uhdesindeki hidroelektrik santrallerde geliştirdiği çözüm aracını devreye almış ve sektörde tek firma olarak hizmet sağlama sürecine devam etmektedir. Ayrıca SCADA’ya (Kapsamlı ve Entegre Bir Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) veri gönderen sensörlerin izlenmesini temin eden elektrik üretim santrallerinde izleme sistemi, Labornia tarafından sektörde ilk kez Rönesans Enerji uhdesindeki bir hidroelektrik santralde devreye alındı.

Uluslararası Alanda İş Birliği

Elektrik dağıtım bölgesinin, ülke genelinin ya da serbest tüketicilerin elektrik tüketimini yapay zekâ temelli modeller ile günlük ve haftalık periyotlarda tahmin ederken elektrik piyasasında faaliyet gösteren firmalar için uzun ve orta vadeli planlanmalardan, günlük planların hazırlanmasına kadar tam zamanlı, entegre ve modüler bir yönetim sistemi sunan Labornia; aynı zamanda uluslararası ve tanınmış meteoroloji enstitülüleri ile iş birliğinde hava durumu tahminleri ile güneş santrallarının kısa ve orta dönem enerji üretim tahminlerini de yapmaktadır.

Yerli İmkânlar İle Gelişme

Labornia Enerji, etkin portföy yönetimi ile santralların kârlılıklarının artırılması için üretim, personel, malzeme ve bakım proseslerine yönelik karar destek sistemleri de sunuyor. Avrupa piyasalarındaki uygulamalar incelenerek tamamen yerli ihtiyaçlara uygun olarak tasarladıkları yerli imkânlar ile gerçekleştirilen GİP yönetimi projesi ile (Gün İçi Piyasası) firma santrallerin anlık üretim verileri ile yüksek frekanslı tahmin verilerinin performansını iyileştirerek; üretim tahmini, serbest tüketici satış ve ikili anlaşma girişleri ile net pozisyon hesaplamalarını yapan yazılımı başarı ile geliştirdi.

Geniş Ürün Yelpazesine Etkin Çözümler

Labornia Enerji’nin ürettiği çözümler arasında, her türlü büyük veri grubu üzerinde analiz ve öngörü temelli ürünler olduğu gibi; üretim ve hizmet sektörlerinde portföy, bakım, personel ve malzeme yönetimi problemlerine odaklanan ürünler de mevcut. Veri bilimi ve optimizasyon konularında emek, tecrübe, bilgi ve bilimi kuruluş stratejileri olarak belirleyen Labornia, elektrik üretim ve dağıtımından eğitime, savunma sanayiinden reklam sektörlerine kadar geniş bir yelpazede etkin çözümler üretme konusunda çalışmalarına devam etmekte, kadrosundaki tecrübeli mühendislerin yanında akademik birikimi olan ekibiyle de mühendislik yaklaşımlarını bilimsel merkezli olarak müşterilerine sunmayı hedefliyor.