Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Beyni Aktivite Eden Psikoeğitim Cihazı

Beyni Aktivite Eden Psikoeğitim Cihazı

Türkiye’de ilk defa geliştirilen dünyanın sayılı örneklerinden neurosound cihazları ile müzik ve ses kullanılarak nörogelişimsel problemlere yönelik sinir sistemine müdahale edilebiliyor

AKÜ Zafer Teknopark bünyesinde kurulan 3D Zekâ, AKÜ Mühendislik Fakültesi Biomedikal Mühendisliği’yle birlikte çalışarak geliştirdiği projeler ve cihazlar, nörogelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, otizm ve öğrenme güçlüğünün tedavisi ile bilişsel becerilerinin gelişimine yardımcı oluyor.

Proje ekibinde psikoloji, psikiyatri, çocuk gelişimi, biyomedikal mühendisliği ve yazılım gibi alanlarında uzmanlar yer alan, dünyada içerik olarak benzeri olmayan, yöntem ve uygulamaları ile etkinliğini ispat etmiş neurosound cihazları; çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişim problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor. Kalıcı çözüm üreterek gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporluyor, bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarını bilimsel veriler ışığında geliştiriyor. Yüksek frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive ederken, cihazlar ile yapılan uygulamalar sayesinde bilişsel, duyusal ve bedensel egzersizlerle de desteklenen çok yönlü gelişim sağlıyor. Kullanılan sesler hiçbir şekilde manyetik uyarım olmadan ve herhangi bir sinirsel aktivasyon kullanılmadan herhangi bir yan etkisi olmadan etkili olabiliyor.

Bilimsel Eğitim ve Araştırmalar Sonucunda Kuruluş

Daha önce de benzer alanlarda eğitimler alan firma kurucusu Prof. Dr. Yusuf Karaca, 2015 yılında Kanada’ya giderek çocuklarda dikkat eksiliği, öğrenme güçlüğü, gelişimsel ve psikolojik problemler ile ilgili sistemin eğitimini aldı. Bu sistemlerin Türkiye’de uygulamasını yaptıktan sonra kendilerine ait sistem ve cihaz geliştirme düşünceleri ortaya çıkınca tamamen Ar-Ge odaklı faaliyetlerde bulunmak üzere bir teknopark şirketi olarak 2018 yılında 3D Zekâ Yetenek Ar-Ge Yazılım Danışmanlık şirketini kurdu.

Zekâ ve yetenek eğitimleri konusunda geliştirdikleri programlarını ayrıca birçok okulda uygulama imkânı bulan Prof. Karaca, bu çalışmaların devamında yurt dışında bazı eğitimler alarak Kanada’dan LIFT sistemini Türkiye’ye getirerek dikkat ve algı süreçlerinin iyileştirilmesi ve öğrenme engellerinin kaldırılması konusunda uygulama merkezleri açtı. Bu merkezlerle çok başarılı ve sonuç alıcı çalışmalar yaptı.

Ara Spot: Neurosound, bir çocuğun bilişsel ve psikolojik probleminin çözümünü sağlamanın, onun geleceğini kurtarmak olduğunu ilke olarak benimseyerek motivasyon sağlıyor.

Ara Spot: 3D Zekâ, çocukların kendini gerçekleştirme macerasında uzman ve sorumlu kadrosuyla onlara en güçlü ve en etkili desteği vermeye gayret gösteriyor.

Yenilikçi ve Öncü Akademik Ekip Çalışması

27 yıldır üniversitede eğitimci olarak görev yapan 3D Zekâ projesinin kurucuları, Türkiye’de kendi alanında öncü ve yenilikçi eğitim kurumları açarak çocukların daha iyi öğrenebilmeleri ve öğrenme engellerini aşabilmeleri konusunda projeler geliştirdi. Tüm birikimlerini ve uzmanlığını Neurosound markası altında birleştirmeye karar vererek eğitim kurumlarını bir Ar-Ge şirketine dönüştürerek Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark bünyesinde yeniden yapılandırdı ve projelerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bünyesinde uzman bir ekiple bütünleştirdi.

Ar- Ge ve İnovasyon Desteği ile Türkiye’de İlk

Ar-Ge ve inovasyon programlarına sağlanan desteklerden yararlanarak projelerini tamamlayan 3D Zekâ, 2019 yılında KOSGEB’den aldığı Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, ‘’Bilişsel Performansı Artırmak İçin İşitsel Algı Cihazı Geliştirilmesi’’ projesi ile Türkiye’de ilk defa işitsel algı cihazı geliştirme çalışması yaptı. Özellikle çocukların dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, gelişimsel bozukluklar, akademik problemler, psikolojik ve duygusal problemler gibi alanlarda iyileşmesini sağlayan cihazla beraber kullanılacak çeşitli gelişim programlar da geliştirdi. Dünyadaki en etkili gelişim programı olan bu proje kapsamında geliştirilen cihaz ve uygulamalar danışmanlık merkezlerinde psikologlar ve doktorlar tarafından uygulandı.

2021 yılında şirket pandemi sürecinin başlamasıyla danışmanlık merkezlerinin çocuklara hizmet veremez duruma gelmesi ile birlikte ev ortamında kullanılabilecek daha basit ancak dijital bir cihaz geliştirilmesi için KOSGEB’e ikinci kez Ar-Ge desteği başvurusu yaptı. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, ‘’Yüksek Frekanslı Ses Modülasyon ile Bilişsel Gelişim Ev Tipi Cihazı’’ projesi başlatan şirket, böylece gerek pandemi gerekse özel nedenler ile danışmanlık merkezlerine gelme imkânı olmayan çocuklar için evde kullanabilecekleri bir işitsel algı cihazı ve beraberinde bazı gelişimsel programlar geliştirdi.

Ar-Ge Çalışmaları ile Kurumsal Büyüme

Yurt içinde 50’den fazla şube açan şirket cihazların çocuklar üzerindeki etkisi başarılı olunca bu alanda yeni bir cihaz ve tamamlayıcı programlar geliştirmeye başladı. Mentaltimer cihazı (bilişsel becerileri ve birçok beyin fonksiyonunu zamanlama ve ritmik hareketlerle geliştiren bir psikoeğitim programı) ve çeşitli gelişim programları daha uygulamaya başladı ve yurt içinde şube sayıları 105 oldu. Yurt içinde şube statüsünde 105 uygulama merkezinde cihazlarını ve uygulamalarını kullanan 3D Zekâ, bu merkezlerde 400’den fazla kişi istihdam ederek yıllık ortalama 5 bin çocuğa hizmet veriyor. Şube sayısı arttıkça yurt dışından da talep alan firma, sistemlerini yurt dışı pazarlara açmak için cihaz ve sistemlerine dil seçeneği ekleme ve yurt dışına uyarlama sürecinde kendi bünyesinde Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.