Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek.

Milli Sermaye ile Geliştirilen Yer Altı Ekipmanları

Milli Sermaye ile Geliştirilen Yer Altı Ekipmanları

Yabgu Teknoloji, yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmak üzere ergonomisi yüksek, etkili çözümler üretebilen ve sürdürülebilir ileri teknoloji ekipmanlar geliştiriyor

Yabgu Teknoloji, ülkemizin teknolojik olarak tamamen dışa bağımlı olduğu bir alan olan yer altı araştırmalarında kullanılan mühendislik ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretilmesi alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. İşletme, çalışmalarına 2015 yılında üniversite öğrencisi üç mühendis adayının part time işlerden elde ettikleri gelirler ile malzeme ve bilgi temini sağlayarak yeraltı ekipmanlarının çalışma prensiplerini, buna en uygun donanımların tasarımlarını know-how yöntemi ile yapmasıyla başladı.

2016 yılında mezuniyetlerin ardından yurt dışı eğitimi ve farklı ülkelerden alınan burslar değerlendirilmeye başlandı. Üç mühendis adayından biri olan Hüseyin Sevim, bu işin bu topraklarda yapılabileceğini düşünerek ülkemizde kalmayı tercih etti ve ailesinin desteği ile birlikte basit elektronik ekipmanlarla projeyi geliştirmeye devam etti.

KOSGEB ile Ticari Hayata Başlangıç

Türk mühendisliğinin marka değerini bütün dünyaya ispatlamak motivasyonuyla hareket ederek sisteme ait başarılı bir ön prototip ortaya koyarak arazi ölçümleri yapan Hüseyin Sevim, yabancı muadillerine göre çok fazla eksiği bulunan bu ön prototipe ait donanımsal ve yazılımsal dezavantajları gidermek amacıyla KOSGEB’e proje başvurusu yaptı. Bu kapsamda kurulan ilk Ar-Ge firması olan Yabgu Teknoloji, 2018 Yılında Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Yeraltı Araştırmalarında Kullanılan Tek Kanallı Rezistivite, Çok Kanallı Rezistivite Cihazı ve Yapay Polarizasyon (IP) Cihazının Geliştirilmesi” projesi ile birlikte ticari hayatına başladı. Yabgu Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın yanı sıra Yeni Girişimci Destek Programı, 2. ve 3. dönem Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programlarını da KOSGEB’den almaya hak kazanarak projelerini geliştirmeye devam etti.

Gelişimi Destekleyici Ar-Ge Çalışmaları

Destek sürecinde üniversite hocalarının danışmanlık desteği, serbest çalışan mühendislerden alınan hizmetler, açık kod kaynaklı çalışmaların destekleri, uluslararası proje geliştiricilerinden alınan yazılım ve donanım destekleriyle birlikte proje tek bir jeofizik mühendisinin yürütücülüğü ile başarıyla tamamlandı. Bağımsız bir geliştirici tarafından ortaya koyulan ön prototip artık üretime hazır bir son prototip haline gelerek, arazi performanslarıyla yabancı muadilleriyle yarışır duruma geldi. Kocaeli Üniversitesi’ne verilen ilk ekipmanla birlikte ürünün eksikleri süreç içerisinde net bir şekilde gözlemlenerek ürünün niteliği buradan gelen geri bildirimler ile iyileştirildi.

Geliştirilen Ürünler Tüketicinin Hizmetinde

Projenin başarı ile tamamlanmasının ardından ilk siparişini “Akiferlerdeki Kimyasal Kirliliğin Tespiti ve Kirliliğin Giderilmesi” projesinde mühendislik laboratuvar ekipmanı olarak kullanılmak üzere Kocaeli Üniversitesi’ne yapan Yabgu Teknoloji,  Bilecik Belediyesi tarafından duyurulan 2021/197972 İKN numaralı ”Akıllı Çoklu Elektrotlu Jeofizik Rezistivite Sistemi ve Doğal Potansiyel (SP) Ölçüm Cihazı Mal Alımı” işini sektörde büyük pay sahibi iki yabancı firmaya karşı ezici bir fiyat farkıyla kazanarak ihaleyi aldı. İhaleye konu ürünler kuruma, saha testleri yapılarak başarıyla teslim edildi.

Uzman Geliştirici Kadrosuyla Ar-Ge ve Danışmanlık

Bu süreçte ilerlerken aynı zamanda sanayide kullanılan motor sürücülerinden trenlerde kullanılan turbo yağı ölçüm sistemi, çocuklar için yazılım öğretici eğitim kiti, firmalar için ERP sistemi tasarımı, sağlık sektöründe kullanılmak üzere damar ve sinir tespit ekipmanı çalışmalarına Ar-Ge desteği ve danışmanlık hizmeti verildi. Yabgu Teknoloji, aldığı ihaleler ile birlikte elde ettiği gelirle kendi ayakları üzerinde durarak yüksek teknoloji grubu ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda nitelikli personellerin yetiştirilmesine ve istihdamına devam etti. Yabancı sermayeye karşı milli sermaye gücüyle mücadele etmeyi bırakmayan Yabgu Teknoloji, mevcut sistemleri Avrupa pazarına sokabilmek amacıyla İsveç’te bir Ar-Ge birimi kurmak için bu süreçte çalışmalara da başladı.

Daha Teknolojik ve Daha Kullanılabilir Ekipmanlar

Bu alanda aldığı sorumluluklar ile birlikte gelecek yıllar içerisinde su krizinin yaşanacağını öngördükleri, ülkemizde su kaynaklarının etkili ve hızlı tespitini mümkün kılan mühendislik ekipmanlarının yerli ve milli üreticisi olmanın gururunu taşıyan Yabgu Teknoloji, yabancı paydaşlarından daha teknolojik, daha kullanılabilir olan mühendislik ekipmanlarını geliştirerek önce yerli piyasadaki yabancı etkisini azaltmayı daha sonra uluslararası piyasada, büyüyen ekibi ile birlikte pay sahibi olmayı hedefliyor.

Geleceğe Uzanan Teknoloji

Yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmak üzere sürdürülebilir, ergonomisi yüksek ve etkili çözümler üretebilen ileri teknoloji ekipmanlar geliştiren, bu gelişimi destekleyici Ar-Ge çalışmaları yürüten, yazılım ve elektronik alanında dışa bağımlılığı azaltma konusunda sorumluluk alan, Türk mühendisliğini bir adım öteye taşıyacak ürünler geliştirerek tüketicinin hizmetine sunmayı görev bilen Yabgu Teknoloji, yeni ürünlerin emsalsiz olarak ortaya çıkması konusunda da ciddi çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor.