Yükleniyor...
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek.

Farklı Formlarda Yapay Kemik Üretiyor

Farklı Formlarda Yapay Kemik Üretiyor

Biyomedikal sektöründe faaliyet gösteren ve cerrahide kullanılan sentetik kemik greftlerini üreten Bonegraft, 60’ın üzerinde ülkeye çeşitli formlarda yapay kemik ihraç ediyor

Ar-Ge faaliyetlerine 2013 yılında başlayan, resmi olarak ilk Ar-Ge projesinin Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kabul edilmesiyle 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştiren Bonegraft Biyolojik Malzemeler, ülke genelinde biyomalzeme temelli en yaygın ürün çeşitliliği bulunan firmaların başında geliyor.

Biyomalzeme Üretimi

Sağlık çözümlerinde öncü olan Bonegraft; laboratuvarlarında geliştirdiği yenilikçi sentetik kemik grefti, bariyer membran, kemik çimentosu, kıkırdak greft ve biyoemilebilir pin, vida ve plakaların farklı formlarda üretimini yapabilen dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Firmanın üretmekte olduğu ürünler rutin olarak ortopedik, travma, omurga ve dental cerrahide kullanılıyor. Kemikte yapılan cerrahi operasyonlarda artık farklı formlarda üretilebilen sentetik kemik greftleri yer alıyor.

Kalite Standartlarına Uygun

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 2013 yılında sentetik kemik greftleriyle başlayarak  2017 yılından bu yana ürettiği seri üretim safhalarını kendi bünyesinde gerçekleştiren firma, son kullanıcıya ürünü uygulaması kolay ve steril olarak hazır halde sunarak sektörün gerekleri doğrultusunda tüm ulusal ve uluslararası kalite, yönetim ve ürün belgeleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Bonegraft ürünlerinin biyouyumluluk ve klinik etkinliği spinal, ortopedik ve dental uygulamalar üzerinde yapılan çalışmalarla kanıtlanmış bulunuyor.

Ar-Ge Çalışmaları

Mühendis ve klinisyenlerden oluşan Bonegraft Ar-Ge ekibi, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından finanse edilen projeler kapsamında üniversiteler ve araştırma merkezleriyle birebir çalışıyor. Ar-Ge projeleri ağırlıklı olmak üzere biyomalzeme, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarına odaklanan firma, özellikle kemik ve kıkırdak doku rejenerasyon sürecini destekleyen sentetik biyomalzemeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bonegraft, hâlihazırda yerel sentetik kemik grefti pazarının önemli bir kısmını elinde bulundurmakta olup dünya genelinde de hızlı teslimat ve etkili satış sonrası destek hizmetleriyle 60’dan fazla ülke pazarına ürün sağlıyor.

Kontrol Mekanizması

Bonegraft, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden personel ve yönetim kadrosunun yoğun emeğiyle tasarlanan tam donanımlı Ar-Ge ve üretim laboratuvarlarında yüksek kalite standartlarında ürettiği ürünleri ulusal ve uluslararası pazara sunuyor. Firma ürünlerin tasarım ve üretiminin tüm safhalarında gerek belgelendirme kuruluşları gerek Sağlık Bakanlığı gerekse müşteriler tarafından sürekli denetimden geçiyor. Bu denetimlerin vermiş olduğu disiplinle çalışmayı kendisine ilke edinen Bonegraft, sağlık sektöründe dünya çapında saygın ve aranılan bir firma olma yolunda emin ve kararlı adımlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Özel Laboratuvarlar

Firma üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyelerinde yer alan 500 metrekarelik ISO-6 ve ISO-7 temiz oda koşullarındaki laboratuvarlarda gerçekleştiriyor. Üretim alanında çalışan personeller sınıf 3 tıbbi cihaz üretim standartlarının gerektirdiği tüm kural ve gereksinimlere tam uyumlu şekilde çalışıyor. Üretim alanı 7 gün 24 saat takip edilerek tüm üretim prosesleri kalite kontrol protokolleriyle denetleniyor.

Uzman Kadro

İşletmenin Ar-Ge, üretim, kalite kontrol, kalite güvence, satış ve muhasebe birimlerinde 52 kişiye istihdam sağlanıyor. Firmanın üretim ve Ar-Ge ekibinde ağırlıklı olarak biyomedikal mühendisi, biyomühendis, malzeme mühendisi ve eczacılık kökenli personeller çalışıyor.

Üretim Kapasitesi

Bonegraft’ta yıllık; enjekte edilebilir ve partikül greft grubunda 550 bin cc, fleksible kemik grefti grubunda farklı boyut ve hacimlerde olmak üzere 21 bin adet, 5 bin 750 adet dental bariyer membran, 2 bin kutu kıkırdak greft, 7 bin 500 adet farklı boyutlarda biyoemilebilir plak, pin ve vida üretimi gerçekleştiriliyor.

60’dan Fazla Ülkeye İhraç Ediyor

Firma ürettiği ürünleri iç pazarda iki yüzün üzerinde mevcut bulunan bayiler kanalıyla pazarlıyor. Uluslararası pazarda 60'ın üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç eden Bonegraft, biyomalzeme temelli ürün grupları içinde ülkemizde lider ihracatçı firma konumunda yer alıyor. Firmanın ürünleri uluslararası pazarda köklü yabancı tıbbi cihaz firmalarının ürünleriyle etkinlik anlamında çok rahat rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor. Bonegraft ürünlerini ihracat ekibinin önderliğinde dental, omurga, ortopedi ve travma alanında ulusal ve uluslararası hemen hemen tüm fuar ve ilişkili bilimsel kongrelere katılarak bayi ve son kullanıcılara tanıtım vasıtasıyla pazarlıyor. Aynı zamanda ihracat ekibi çevrimiçi toplantı ve aracı satış platformlarını da pazarlama için kullanıyor.

KOSGEB ile Yola Devam

Kurulduğu yıl biyoteknoloji ve gen teknolojileri alanındaki projesiyle KOSGEB’den geri ödemesiz destekler alan firma, 2018 yılında ilk yurt dışı satışını gerçekleştirerek ihracat hacmini her yıl büyük oranda arttırmaya devam ediyor. Kuruluşundan itibaren KOSGEB’in Yurt Dışı Pazar Destek Programı, Genel Destek Programı ve Ar-Ge İnovasyon Destek Perogramı’ndan iki kez yararlanan Bonegraft, çeşitli periyodlarda İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan da yararlanıyor. Ayrıca KOSGEB projeleri, Ar-Ge faaliyetlerini disiplinli bir yaklaşımla yürüten firmanın Ar-Ge sistematiğine önemli ölçüde destek sağlıyor.