Avrupa İşletmeler Ağı Eğitimive Koordinasyon Toplantısı 21-22 Aralık 2015’te 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyumun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını yapan, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, her coğrafyadan KOBİ’lere yönelik kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşlemeler Ağının, ülkemizde hem ulusal, hem uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine hizmet ettiğini söyledi. Recep Biçer, Ağ’ın özel sektör ortaklığının başarılı bir örneği olduğunu ve bu doğrultuda, AB ve diğer taraf ülkelerden toplam 600 kuruluş ile birlikte bu Ağ’ın ortağı olduğumuzu ifade etti.
 
Ağ’a COSME döneminde 23 yeni kuruluş ortak olarak katılım sağladığını belirten KOSGEB Başkanı Recep Biçer, konsorsiyum ortaklarının eğitim ve Ağ içindeki diğer ihtiyaçları karşılayabilecek birikime sahip insan kaynağının tespit edilerek, programın organize edildiğini belirtti.
 
Programda, TÜBİTAK, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sanayi Odası, Sabancı Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara OSTİM ve İstanbul Boğaziçi Müdürlükleri tarafından birikim ve deneyimler aktarıldı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.
 
Eğitim Programının ardından tüm konsorsiyum koordinatörleri ve belli sayıda ortak kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısında, Ağ’ın ülkemizdeki etkinliğinin ve etkisinin azami seviyeye çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2016