KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek.

Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME HAKKINDA 09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini temin ve bu kanun uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirmiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılacak başvurularda istenen bilgilerin (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Adres ve varsa elektronik posta adresi) doldurulması zorunludur. Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Destek ve Hizmetlerimiz ile ilgili öneri, proje, şikayet v.b. konularda formları doldurup yardım alabilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki başvurular dört şekilde yapılabilir.
- Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe,
- Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış bir dilekçe,
- Email
- Faks

İlgili Mevzuat

Başvuru Formları
Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler formları doldurularak yazılı, elektronik, posta veya faks yoluyla yapılır. İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.

Bilgi Edinme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular