Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın  tam katlarından oluşur.

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

b) Yazılım giderleri desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

c) Personel gideri desteği**

Geri ödemesiz

ç) Referans numune gideri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

d) Hizmet alımı desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

 

Başvuru Formları

 28 Aralık 2020 tarihi ve sonrası başvurular için  (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında)

  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Taahütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuruların Kontrolü Tablosu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
 Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - 03.10.2019 Tarihli Makine Sektörü Çağrısı kapsamındaki başvurular için.

 

  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Taahütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu
 Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu

 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Puanlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Büyük İşletme Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Oluru
  Stratejik Ürün Destek Programı Fizibilite Raporu Formatı
  Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütname
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel Duyuru Formu

 

Mevzuat

28 Aralık 2020 tarih ve sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında)

   Stratejik Ürün Destek Programı
  Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı - 03.10.2019 Tarihli Makine Sektörü Çağrısı kapsamındaki başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı
  Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları

 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı 
  Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları
  Stratejik Ürüne İlişkin Bilgi Dökümanı

Başvuruya Esas Dokümanlar

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvurular için.

   Stratejik Ürün Destek Programı Proje Bilgi dökümanı   (Bilgi dokümanı şablonunu indiriniz.)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı

Hatalı İşlem

Doğru İşlem

Stratejik Ürün Destek Programı

Ödemenin çek/senet ile yapılması durumunda vadeli çek/senetler varsa bunlara ilişkin vade tamamlanmadan ödeme talep edilmesi

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli çek/senet dâhil olmak üzere tamamının ödenmiş olması ve tüm bu ödemeler tamamlandıktan sonra ödeme talebinde bulunması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program süresi içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması

Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program süresi içerisinde olması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek kapsamında ödemelerin banka aracılığıyla değil elden yapılması

Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu fatura bilgilerinin eksik olması.

Gider gerçekleşmesine konu faturada, işletme tarafından alınan mal ve hizmete ilişkin bilgiler uygun şekilde yer almalıdır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Yanlış/eksik evrak yükleyerek ödeme
talebinde bulunulması

Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatı kapsamında ödeme talebinin kontrol edilerek doğru eklerin eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Aynı Ödeme Talep Formunun birkaç kez doldurulması

İlgili destek için bir kez ödeme talebinde bulunulmalıdır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu fatura tutarlarının tamamının ödenmemesi

Gider gerçekleşmesine konu fatura tutarlarının tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Gider gerçekleşmesine konu faturalarda giderler sadece döviz cinsinden belirtildiğinde ödenecek tutar hesaplanırken hata yapılması

Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılması gerekir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek başvurularında başvuru koşullarına uymayan durumların bulunması (Örn: İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermemesi vb.)

Destek başvurusu yapan işletmenin öncelikle mevzuatı çok iyi okuyup anlaması, yapmayı düşündüğü projenin bu desteğe uygun olup olmadığını detaylı kontrol etmesi, proje hazırlanmasına hakim olunması, projeyi hazırlarken gerçekçi hedefler uygun faaliyetler ve giderler belirlemesi gerekmektedir.