Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Amacı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir.

Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik ürünleri üretmek üzere geri ödemeli 2 Milyon TL ve geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

 1. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan,
 2. Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan,
 3. En az 1 yıldır faaliyette olan,
 4. Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde yer alan stratejik ürünleri Paydaş (Kamu kurum/kuruluşu veya orta büyüklükteki işletme veya büyük ölçekli işletme) ile işbirliği yaparak üretecek,

işletmeler başvuru yapabilir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Süresi:  Proje Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli
2 Milyon TL ve geri ödemesiz 3 Milyon TL olmak üzere toplam 5 Milyon TL.

 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

Makine-teçhizat desteği*

%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

Yazılım giderleri desteği

%60 Geri ödemesiz

Personel gideri desteği

%60 Geri ödemesiz

Bilgi transferi desteği

%60 Geri ödemesiz

Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği

%60 Geri ödemesiz

Hizmet alımı desteği

%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.)

Başvuru Formları

Yeni başvurular için (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerlileştirme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yürürlüğe alınacaktır)

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-Hizmetler (KOBİ/Girişimci Giriş) Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

 • İşletme için Başvuru ve Talep Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 2. Başvuru Formu ekleri olan yardımcı dokümanlar (KOSGEB tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.)
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 4. Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 5. Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 6. Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu
 7. Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu (e-devlet üzerinden doldurulacaktır.)
 • Değerlendirme ve İzleyici Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
 2. Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
 5. Stratejik Ürün Destek Programı Paydaş Görüş Formu
 6. Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
 7. Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi 
 • Kurul/Komisyon Formları
 1. Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
 2. Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu
 3. Stratejik Ürün Destek Programı Puanlama Formu
 4. Stratejik Ürün Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu
 5. Stratejik Ürün Destek Programı İtiraz Komisyonu Toplantı Gündemi Formu

 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Puanlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Mali Analiz Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Tamamlama Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Büyük İşletme Görüş Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Stratejik Ürün Destek Programı Teknik İnceleme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Oluru
  Stratejik Ürün Destek Programı Fizibilite Raporu Formatı
  Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütname
  Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel Duyuru Formu

 

Mevzuat

Yeni başvurular için (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yerlileştirme çalışmalarının tamamlanmasından sonra yürürlüğe alınacaktır)

 1. Stratejik Ürün Destek Programı
 2. Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları

 

31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

  Stratejik Ürün Destek Programı 
  Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları
  Stratejik Ürüne İlişkin Bilgi Dökümanı