AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

 

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

 

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

 

  • * Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

     

Başvuru Formları

31 Ocak 2020 tarihi sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üstlimit ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dökümanı (Proje Bilgi dokümanı şablonunu indiriniz)
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Görüş Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahütnamesi
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonuç Raporu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge ve İnovasyon Detek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

 

31 Ocak 2020 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmet-İş Zaman Planı
  Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri

Mevzuat

31 Ocak 2020 tarihi sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

 

31 Ocak 2020 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları