Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Destek Unsurları

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

Gider Grubu

Gider Türü

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

80.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru esnasında, başvuruya ek olarak mevzuat gereği talep edilen Yurt İçi Marka Tescil Belgesi dışında başka bir doküman yüklenmesi Sistem üzerinden sadece Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'nin yüklenmesi yeterlidir.
Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru esnasında, proforma fatura / fiyat teklifi kaydı ekranında, yabancı işletme'den alınan belgenin sisteme yüklenememesi sorunu Başvuru formunda, proforma fatura / fiyat teklifi kaydı ekranında, yabancı işletme kutucuğunun seçilmesi durumunda vergi no ve işletme adı kontrolü yapılmamakta ve ilgili proforma fatura / fiyat teklifi kaydedilebilmektedir.
Yurt Dışı Pazar Destek Programı KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru esnasında, işletmeye ait mali bilgilerin sistem tarafından getirildiği ekranda görünen bilgilerin gerçeği yansıtmaması sorunu Bu durumda, işletmeye ait mali bilgiler ve çalışan bilgilerinin getirildiği ekrandaki "veri güncelleme butonu" ile sorun giderilebilmektedir.