Amaç

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kimler Yetkilendirme Başvurusu Yapabilir?

Teknik danışman olmak isteyen adayların başvuru tarihi itibarıyla başvuru yaptıkları alanlarda aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekmektedir:

Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak,

Doktora mezunu olmak ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

Yüksek lisans mezunu olmak ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak, son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak,

Danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak,

5/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.

* Danışmanlık tecrübesi olarak değerlendirilecek danışmanlık hizmetlerinin, aşağıdaki niteliklerin tamamına sahip olması gerekir:

- Danışmanlık hizmetleri, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.

- Yetkilendirme başvurusunda bulunulan her bir alt alan için en az 3 farklı işletmeye danışmanlık hizmeti verilmiş olmalıdır.

- Her bir danışmanlık hizmetinin süresi en az 20 saat olmalıdır.

- Danışmanlık hizmetlerine ilişkin rapor, bu usul ve esasların ekinde yer alan Teknik Danışman Adayı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporuna uygun şekilde düzenlenmelidir.


Yetkilendirme Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız…